Slider Title

Short Excerpt

Hosté 2018

Narozen roku 1980. Původně vystudoval práva na Varšavské univerzitě a připravoval se na kariéru profesionálního tenisty. Poté však přesedlal na film a deset let strávil výrobou televizních trailerů, kde se na materiálu béčkových filmů, blockbusterů i artových snímků učil řemeslu montáže a dramaturgické kompozice. Ve svém debutovém snímku Kamper (2016), kde kromě režiséra, producenta a střihače zastával i úlohu scenáristy, podal obraz generace svých vrstevníků, kteří zoufale nechtějí dozrát. Trenérova dcera je jeho druhým celovečerním hraným filmem.


He was born in 1980. He graduated in law from Warsaw University and trained for a career as a professional tennis player. After moving into film he spent the next ten years learning the ins and outs of film and script editing while creating television trailers for B movies, blockbusters, and art house fare. In his debut work Kamper (2016), which he directed, produced, edited, and wrote, he offered up an image of his peers, a generation desperately avoiding adulthood. Coach´s Daughter is his second full-lenght feature film.


lukasz_grzegorzek
Łukasz Grzegorzek

režisér a scenárista filmu Trenérova dcera

director and screenwriter of the film Coach´s Daughter

Producentka ve vlastní společnosti Koskino, produkující autorské filmy. Absolventka Fakulty aplikovaných sociálních věd na Varšavské univerzitě, se specializací na antropologii. Na svém kontě má tři celovečerní hrané filmy: Kamper (r. Łukasz Grzegorzek), Trenérova dcera (r. Łukasz Grzegorzek) a Všechno bude (r. Olmo Omerzu), kde je polskou koproducentkou. Poslední jmenovaný film si odnesl cenu za režii na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.


Producer of Koskino’s own company producing author’s films. Graduate of the Faculty of Applied Social Sciences at Warsaw University, specializing in anthropology. He has three full-length feature films: Kamper (dir. by Łukasz Grzegorzek), Coach´s Daughter (dir. by Łukasz Grzegorzek) and Winter Flies (dir. by Olmo Omerzu), where he is a Polish co-producer. The last named film won the director’s prize at this year’s International Film Festival in Karlovy Vary.

natalia_grzegorzek
Natalia Grzegorzek

producentka filmu Trenérova dcera

the producer of the film Coach´s Daughter


Polský divadelní a filmový herec. Narodil se 7. září 1946 v Chorzówě.


Absolvoval vyšší školu v Katovicích a v roce 1968 Národní divadelní školu v Krakově. Po dvou letech na krakovské divadelní scéně se přestěhoval do Varšavy, kde působil v několika dalších divadlech.


V roce 1988 se přestěhoval do Vídně, na německojazyčných scénách působil osm let, mimo jiné v Městském divadle v Bonnu. Po návratu do Polska v roce 1997 se stal členem Národního divadla ve Varšavě. Od roku 2002 je prezidentem Svazu polských umělců. Věnuje se mnoha netradičním aktivitám a hepeningům sociálního charakteru, např. při odhalování sochy básníka Juliusza Słowackiego. Je rovněž zakladatelem organizace myobywateleue.org.


V roce 2016 Wydawnictwo Literackie vydalo knihu rozhovorů s názvem „Sexmise a jiné moje mise“, které je zápisem rozhovoru Olgierda Łukaszewicze s Tomaszem Miłkowskim.


Jeho bratr-dvojče Jerzy je filmovým režisérem a kameramanem, jeho žena je herečka Grażyna Marzec.


Na svém kontě má několik desítek filmových a televizních rolí. Filmografie (výběr): Tanec v Hitlerově bytě (1968), Sůl černé země (1969), Březový háj (1970), Perla v koruně (1971), Lekce mrtvého jazyka (1979), Horečka (1980), Vlčice (1982), Sexmise (1983), Pułapka (1990), Generál Nil (2009), Jako pes s kočkou (2018).


Polish theatre and film actor. He was born on 7th  Speptember, 1946 in Chorzów.


He graduated from the Theatrical Academy in Kraków in 1968, and two years after his debut in Kraków’s Teatr Rozmaitości moved to Warsaw. For more than ten seasons, he was associated with the capital’s theatres – Teatr Dramatyczny, Współczesny, Powszechny and Studio. In 1988, he left for Vienna. He appeared on the stages of German-speaking countries for eight years (he spent two seasons as a full-time actor at the Municipal Theatre in Bonn). After returning to Poland, he became an actor at the Teatr Narodowy (National Theatre), and in 2000, returned to the stage at Teatr Wspolczesny. He is the head of The Union of Polish Stage Artists since September 2002. He is the founder of the organization myobywateleue.org as well.


He has been married to Grazyna Marzec since March 13, 1968. His twin brother Jerzy is a film director and a director of photography.


He has had several dozen film and televison roles. Filmography (selection): Dancing Party in Hitler’s Headquarters (1968), Salt of the Black Earth (1969), The Birch Wood (1970), Pearl in the Crown (1971), Lesson of a Dead Language (1979), Fever (1980), The Wolf (1982), Sexmission (1983), Pułapka (1990), General Nil (2009), A Cat with a Dog (2018).

olgierd_lukasiewicz
Olgierd Łukaszewicz

herec ve filmu Jako pes s kočkou

actor in the film A Cat with a Dog


Režisér hraných a dokumentárních filmů, scenárista a kameraman, rovněž také fotograf, malíř, podagog a doktor umění. Narozen 3. května 1960 v Mikołów. Absolvoval obor kamery na filmové škole v Lodži (1988).


Filmografie – hrané filmy (režisér): Gigant (2006), Vyhoštěný (2010), Ewa (2010), Návrat giganta (2016), Láska v městě zahrad (2017), Autsajder (2018).


Kromě psaní scénářů a režijní praxe je Sikora aktivní především v jeho hlavní profesi, kterou je kamera. Jako kameraman spolupracoval na téměř dvaceti dokumentárních filmech a stejném množství filmů hraných, z nichž nejoceňovanější jsou ty, které natáčel s Lechem Majewskim:  Pokoj srnců (1997), Wojaczek (1999), Angelus (2001), Mlýn a kříž (2010), Jerzym Skolimowskim: Čtyři noci s Annou (2008), Essential Killing (2010), Piotrem Dumałou: Les (2009), Ederly (2015),

a dalšími: Ve stínu (2013), Já, Olga Hepnarová (2016).

Od svého absolutoria na filmové škole v Lodži pracuje rovněž pro televizi – je kameramanem téměř třiceti televizních inscenací. Kromě toho přednáší také na Rozhlasové a televizní fakultě Krzysztofa Kieślowského Slezské univerzity v Katovicích.

Adam Sikora is a documentary and feature film director, screenwriter, and cinematographer, as well as photographer, painter, pedagogue and Doctor of Cinema. He was born on 3rd May, 1960 in Mikołów.

He is a graduate of the Cinematography Department of the Łódź Film School (1988).


Filmography – feature films (director): The Giant (2006), Expelled (2010), Ewa (2010), Return of the Giant  (2016), Love in the City of Gardens (2017), Autsajder (2018)


Along his screenwriting and directing practice, Sikora has been active in his trained profession, i.e. cinematography. He has created cinematography for nearly twenty documentary films and as many feature films, among of which he was mostly awarded and recognised for those co-realised with Lech Majewski: The Roe’s Room (1997), Wojaczek (1999), Angelus (2001), The Mill and the Cross (2010), Jerzy Skolimowski: Four Nights with Anna (2008), Essential Killing (2010), Piotr Dumała: The Forest (2009), Ederly (2015), and others: In the Shadow (2013), I, Olga Hepnarova (2016).


He has worked for television ever since graduating from the Łódź Film School – he has been the DP on approximately thirty Television Theatre shows. He moreover lectures at the Radio and Television Department of the University of Silesia in Katowice.

adam_sikora
Adam Sikora

režisér a scenárista filmu Autsajder

kameraman filmu Vzpomínka na léto

director and screenwriter of the film Autsajder

director of the photography of the film Memories of Summer

Narodila se 27. června 1976 v Myślenicích. Jako náctiletá snila o dráze módní návrhářky, dostudovala dokonce oděvní školu.


Na scéně se objevila v roce 1993 v kabaretu Marcina Dańca, s kterým vystupovala do roku 1999. Ve filmu debutovala rolí Karoliny Szarłatowiczówny ve filmu Předjaří režiséra Filipa Bajona (2001). Hereckou fakultu krakovské PWST ukončila v roce 2000 a nyní tam přednáší. V té samé době získala angažmá z krakovským Teatrem Bagatela, kterému je věrná dodnes.


Většina diváků si ji může spojit s vystupováním v seriálech jako V dobrém i ve zlém, Polda, Magda M. nebo Recept na život. Aby však bylo možné plně sledovat její herecký rejstřík, je nutné zhlédnout filmy Felikse Falka Joanna (2010), za který získala polskou filmovou cenu Orel za nejlepší hlavní ženskou roli, a Adama Guzińského Vzpomínka na léto (2017), kde rovněž skvěle vystupuje v hlavní ženské roli. Dále zahrála ve filmech Korunní svědek (2007), Carte Blanche (2015) nebo Spravedlivý (2015).


She was born on June 27, 1976 in Myślenice. As a teenager, she dreamed of the fashion designer’s path, she even completed a garment school.


She appeared in the scene in 1993 in the cabaret of Marcin Daniec, with whom she performed until 1999. She debuted in the film as Karolina Szarłatowiczówny’s role in the film The Spring to Come, directed by Filip Bajon (2001). She graduated at the acting faculty of the Krakow PWST in 2000 and these days she lectures there. At the same time, she gained engagement from the Krakow Bagatela Theatre, which is faithful to this day.


Most of the audience could see her performing in series like In The Gone and In The Dark, The Cop, Magda M. or Recipe for Life. However, in order to be able to fully view her acting registers, it is necessary to watch the films Feliks Falka Joanna (2010), for which she received the Polish „Orzel“ Film Award for Best Actress, and Adam Guziński’s Memories of Summer (2017), where she also performs excellently female role. She also starred in Crown Witness (2007), Carte Blanche (2015) or The Just Man (2015).

urszula_grabowska
Urszula Grabowska

herečka ve filmech Vzpomínka na léto a Joanna

actress in the films Memories of Summer and Joanna

Anna Wieczur-Bluszcz (1974) je divadelní režisérka a herečka a filmová tvůrkyně. Absolvovala dramatická umění ve Vratislavi a ve Varšavě pak mezinárodní vztahy a kurzy filmové režie a psychologie. V rámci divadelního prostředí nastudovala a režírovala řadu her. Ve filmu debutovala celovečerním snímkem Být jako Kazimierz Deyna (2012), ověnčeném mnoha cenami na domácích i zahraničních festivalech.  Za realizaci televizního divadla Křivý domek autorky A. Wakulik obdržela v roce cenu za režii na festivalu „Teatroteka Fest“ ve Varšavě a v roce 2018 Gold Remi Award na WorldFest-Houston International Independent Film Festival.


Anna Wieczur-Bluszcz (1974) is a theater director and actress and a filmmaker. She graduated drama arts in Wroclaw and in Warsaw international relations and courses in film direction and psychology. She has studied and directed many theater. In the film, she debuts with the feature film Being like Deyna (2012), awarded many awards at domestic and foreign festivals. For the realization of the Crooked House television theater, A. Wakulik received the award for the „Teatroteka Fest“ festival in Warsaw and the 2018 Gold Remi Award at the WorldFest-Houston International Independent Film Festival.


anna_wieczur_bluszcz
Anna Wieczur-Bluszcz

režisérka a scenáristka filmu Být jako Kazimierz Deyna

director and screenwriter of the film Being like Deyna

Narozen 19. 3. 1970. Televizní, filmový a divadelní herec, manžel režisérky Anny Wieczur-Bluszcz, otec synů Boryse i Iwa. Původním vzděláním loutkař.


Jeho sny od herectví se objevily v časech divadelních workshopů v Městském Domě Kultury v Radomsku. Bluszcz studoval mj. v Częstochowe i Kaliszi. Vysněný debut přišel v roce 1995 na scéně Teatru Dramatycznego v Legnici. Ztvárnil role Atose v Třech mušketýřích A. Dumase a Frederyka v Jak se vám líbí?. Po skončení studií získal angažmá v Teatru Osobowym ve Wrocławi. Po několika letech přestoupil do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej v Legnici. Nyní je hercem Teatru Ateneum ve Varšavě.


Ve filmu debutoval v roce 2004 ve snímku Przemysława Wojcieszka Dolů barevným kopcem. Další filmografie (výběr): Óda na radost (2005), Zero (2009), Být jako Kazimierz Deyna (2012), Poslední patro (2012), Jsi bůh (2012), Dopraváci (2013), Excentrici (2015), Červený pavouk (2015), Konvoj (2016), Štěstí světa (2016), Belfer (2016).


Born on March the 19th, 1970. TV, film and theater actor, husband of the director Anna Wieczur-Bluszcz, father of the sons of Borys and Iwo. His original education a puppeteer.


His dreams of acting have appeared in theater theater workshops in the Municipal House of Culture in Radomsk. Bluszcz studied among others in Czestochowa and Kalisz. His dreamed debut came in 1995 on the Dramatyczny Teatr in Legnica. He acted the role of Atos in the Three Musketeers A. Dumas and Frederyk in How Do You Like It?. After graduating, he gained an engagement at the Osobowy Teatr in Wrocław. After several years he moved to Teatr im. Helena Modrzejewska in Legnica. Now he is the actor of Ateneum Theater in Warsaw.

In the film, he debuted in 2004 in Przemysław Wojcieszka Down the Colourful Hill. Other filmography (selection): Ode to Joy (2005), Zero (2009), Being Like Deyna (2012), Last Floor (2012), You are God (2012), Traffic Department (2013), Eccentrics, the Sunny Side of the Street (2015), The Red Spider (2015), The Convoy (2016), Happiness of the World (2016), Belfer (2016).

przemyslaw_bluszcz
Przemysław Bluszcz

herec ve filmu Být jako Kazimierz Deyna

herec v divadelním představení Sebeupálení

actor in the film Being like Deyna

actor in the theater play Samospalenie

Narodil se v Nowem Sączi v roce 1978. Režisér, producent, kameraman a scenárista. Po třech letech studia filmu na Jagiellonské univerzitě v Krakově se zapsal do oddělení DOP Filmové školy v Lodži. Jeho první krátký film He Murmured He Blew (Zaszumiał, powiał, 2003), který realizoval se svým mladším bratrem Wojciechem Węgrzynem, byl oceněn téměř na každém polském filmovém festivalu. Jeho celovečerní hraný z roku 2013 Svatý hříšník vypráví příběh o oplodnění in-vitro. Jeho druhý hraný film Příběh ženy (2015) sleduje mladou matku, která v depresi opouští svou rodinu. Vztek (2017) je jeho třetí celovečerní hraný film.


Born in Nowy Sącz in 1978. Director, producer, cinematographer and scriptwriter. After three years of film studies at the Jagiellonian University in Krakow, he enrolled in the DOP Department of the Film School in Łódź. His first short film He Murmured, He Blew (Zaszumiał, powiał, 2003), (2003), which he made with his younger brother Wojciech Wegrzyn, was awarded almost at every Polish film festival. His 2013 debut feature The Holy Sinner tells a story of an in-vitro procedure. His second feauture The Story of a Woman (2015) shows a young mother who leaves her family in depression. Rage (2017) is his third full-lenght feature film.

michal_wegrzyn
Michał Węgrzyn

režisér a scenárista filmu Vztek

director and screenwriter of the film Rage


Narozen v roce 1991 v Cieszyně. Režisér a scenárista. Absolvent režie na fakultě Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego a kurzu dokumentu DOK PRO v Szkole Wajdy. Studoval rovněž kulturní vědu na Varšavské univerzitě. Jeho filmy byly mnohokrát promítány na mezinárodních festivalech (mj. v Bilbau, Los Angeles nebo Cambridge). Asistent režiséra u filmů Dopraváci, Volyň a Konvoj. Nejmladší režisér, který dosáhl dotace, kterou udílí Polski Instytut Sztuki Filmowej. Born in 1991 in Cieszyn. Director and screenwriter. He graduated from the Faculty of Radio and Television of the Uniwersytet Śląskiand and the DOK PRO documentary at The Wajda School. He also studied cultural science at the Warsaw University. His films have been screened many times at international festivals (f. e. Bilbao, Los Angeles or Cambridge). Assistant director of the films Traffic Deaprtment, Volhynia and The Convoy. The youngest director who achieved a grant from The Polish Film Institute.
jakub_radej
Jakub Radej

režisér filmů Ghetto Gospel, Bůh zaplať, Prach a Sweet Home Czyżewo

director of the films Ghetto Goespel, God Bless You, Dust and Sweet Home Czyżewo


Scenáristka, režisérka a autorka Beata Parkanová se narodila v roce 1985 v Třebíči, vyrůstala ve Velkém Meziříčí a v Jihlavě. Studovala na Vysoké škole Josefa Škvoreckého a FAMU – katedře scenáristiky a dramaturgie. Předtím, než začala pracovat s filmem, vydala knihu Moje vtipný peklo (2005), po níž následovalo několik dalších knih, včetně práce pro děti. Svou kinematografickou tvorbu zahájila se středometrážními dokumentárními a live action filmy a také jako asistentka režiséra u film Milostné písně (režie Bohdan Karásek, 2014), Pracovala také jako scenárista filmu Andílek na nervy nebo televizního díla Kdo neskáče není Čech (režie Juraj Šajmovič, 2014). Celovečerní hraný režijní debut Chvilky, pro který napsala i scénář, produkoval Viktor Tauš. Tauš řídí i jejich další spolupráci, Křik jako nádherná píseň, pro kterou Parkanová píše scénář. Jako režisérka by chtěla na Chvilky navázat dalším filmem Jeho slovo, její slovo.


Screenwriter, director, and author Beata Parkanová was born in 1985 in Třebíč, growing up in Velké Meziříčí and Jihlava. She studied at the Josef Škvorecký High School and FAMU – department of screenwriting and dramaturgy. Before she began working with film, she published My Humorous Hell (2005), followed by several other books, including work for children. She began her cinematic work with medium length documentary and live action films, as well as serving as assistant director for Love Songs (directed by Bohdan Karásek, 2014). She also worked as screenwriter for Victoria Angel (directed by Juraj Šajmovič, 2015) or the TV docusoap Jump If You’re Czech (directed by Juraj Šajmovič, 2014). The feature length Moments, for which Parkanová wrote the screenplay, is her directing debut, produced by Viktor Tauš. Tauš is directing their next collaboration, Křik jako nádherná píseň (Screams as Beautiful Song), for which she is writing the screenplay. As a director, she would like to follow Moments with another film His Word, Her Word.

beata_parkanova
Beata Parkanová
režisérka a scenáristka filmu Chvilky director a scenáristka of the film Moments

Narodila se v Praze. Pochází z umělecké rodiny, je dcerou aktivisty Johna Boka a malířky a sochařky Jitky Bokové. Její starší sestra Kristýna Liška Boková je také herečkou. Vystudovala hudební Gymnázium Jana Nerudy (hru na housle). Absolvovala Pražskou konzervatoř (obor housle) a věnuje se i nadále hudbě. Je součástí hudebního uskupení Comenius Quartet a hraje na housle v kapele Wunder Bar Band alternativní jazz.


Před kamerou debutovala v roli Hanky v tragikomedii Občanský průkaz (2010). Výrazně na sebe upozornila v oceňovaném projektu Hořící keř (2013) v postavě rebelující studentky filozofie poznamenané odkazem Jana Palacha. Dále tuto charismatickou herečku diváci mohli vidět např. ve filmech: v tragikomedii Láska je láska (2012), hudební komedii Revival (2013), životopisném snímku Fotograf (2015), v televizní pohádce Kdyby byly ryby (2014) anebo ve snímcích z posledních dvou let Rodinný film (2016), Bezva ženská na krku (2016) a Do větru (2018). Hlavní role ve filmu Chvilky (2018) je její dosud životní.


She was born in Prague. He comes from an artistic family, is the daughter of activist John Bok and painter and sculptor Jitka Boková. Her older sister Christina Liška Boková is also an actress. She graduated from Jan Neruda Music School (violin play). She graduated from the Prague Conservatoire (violin) and continues to play music. He is part of the Comenius Quartet and plays the violin at Wunder Bar Band Alternative Jazz.


Her debut role was the role of Hank in the tragicomedy Identity Card (2010) before the camera. She marked herself in the award-winning Burning Bush (2013) project in the character of rebellious students of philosophy marked by Jan Palach’s reference. In addition, these charismatic actor viewers could see, for example, in the films: Love is Love (2012), Revival (2013), biographical film Photographer (2015), TV Fairy If the Fish Were Fish (2014) or in the films made in the last two years Family Film (2016) Stuck with a Perfect Woman (2016) and Into the Wind (2018). The main role in the film Moments (2018) is the best in her career.


janovefa_bukova
Jenovéfa Boková

herečka ve filmu Chvilky

actress in the film Moments

Narozena dne 4. května 1965 v Brně. Česká divadelní a filmová herečka. Její první a zároveň asi nejvýraznější filmovou rolí byla postava Marie z hořké komedie Sestřičky režiséra Karla Kachyni z roku 1983. S Karlem Kachyňou má dceru Karolínu Kachyňovou.


S Kachyňou natočila celkově čtyři filmy. Následovala adaptace Smrti krásných srnců (1986), film Městem chodí Mikuláš (1992) a drama Kráva (1992). To byl dosud nejúspěšnější snímek její kariéry, o němž se psalo i v New York Post. Redaktor Larry White tehdy film přirovnal k tomu, kdyby „Ingmar Bergman natočil Forresta Gumpa.“


Hlavně po Kachyňově smrti její kariéra velmi stagnovala. Zlomovým se stal rok 2015, kdy ji Slávek Horák obsadil do snímku Domácí péče. Ironicky si opět zahrála zdravotní sestru, která však tentokrát pečuje o pacienty v jejich domovech a dbá i o svého manžela, ztvárněného Boleslavem Polívkou, ovšem nepečuje o sebe samotnou. Její výkon v roli Vlasty jí vynesl cenu pro nejlepší herečku na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, Českých lvech i Cenách české filmové kritiky. A snímek Česká republika vyslala na Oscary.


O rok později si zahrála například v koprodukčním Anthropoidu odbojářku Marii Moravcovou, která během války schovávala parašutisty.


Born on May the 4th, 1965 in Brno. Czech theater and film actress. Her first and perhaps most prominent film role was the figure of Marie from the film Sisters (1983) Kristina, bitter comedy directed by Karel Kachyňa. With Karel Kachyňa she has a daughter Karolína Kachyňová.


She has made four films in total with Kachyňa – Sisters (1983),  Forbidden Dreams (1986), Mikuláš is Going throw the Town (1992) and the drama The Cow (1992). It was still the most successful film of her career, which was also written in the New York Post. Editor Larry White wrote, that the films is like if „Ingmar Bergman would made Forrest Gump.“


Especially after Kachyňa’s death her career was stagnating. The year 2015 was a breakthrough. when Slávek Horák took her into the movie Home Care. Ironically, she again played a nurse, but this time she cares about the patients in their homes and cares about her husband, made by Boleslav Polívka, but does not care about himself. Her performance in the role of Vlasta earned her the award for the best actress at the Karlovy Vary International Film Festival, Czech Lions and Czech Film Critics. And the film was sent by the Czech Republic to the Oscars.


A year later, she played, for example, in the co-production film Anthropoid, her role was a rebellious woman, Maria Moravcova, who hid the paratroopers.

alena_mihulova
Alena Mihulová

herečka ve filmu Chvilky

actress in the film Moments


Vystudoval Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Natočil několik krátkometrážních filmů, absolventský snímek L. H. byl nominován na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. V roce 2015 obdržel první místo Filmové nadace za nejlepší nerealizovaný scénář roku k filmu Domestik. Za mini-sérii Semestr byl nominován na Cenu české filmové kritiky v kategoriích objev roku a počin mimo kino.


He graduated from the Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek. He made several short films, the graduation film L. H. was nominated for the Magnesia Award for Best Student Film. In 2015 he received the first place of the Film Foundation for Best Unrealized Scenario of the Year for Domestique. In the mini-series Semester was nominated for the Czech Film Critics Award in the categories of discovery of the year and performances outside the cinema.

adam_sedlak
Adam Sedlák

režisér a scenárista filmu Domestik

director nad screenwriter of the film Domestique

Vystudoval Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Realizoval několik desítek projektů na postu vedoucího produkce a výkonného producenta. V roce 2015 založil společnost Shore Points v jejíž produkci vznikla mini-série Semestr. Za tu jako producent obdržel nominaci na Cenu kritiky v kategorii Objev roku. Film Domestik je jeho procentským debutem v hrané celovečerní kategorii.


He graduated from the Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek. He has done several dozen projects for the post of production manager and executive producer. In 2015 he founded Shore Points, which produced the mini-series Semester. As a producer he received a nomination for the Critics Prize in the Discovery of the Year category. Domestique is his full-lenght feature debut.


jakub_jira
Jakub Jíra

producent filmu Domestik

producer of the film Domestique


Narozen v roce 1991 v Cieszyně. Režisér a scenárista. Absolvent režie na fakultě Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego a kurzu dokumentu DOK PRO v Szkole Wajdy. Studoval rovněž kulturní vědu na Varšavské univerzitě. Jeho filmy byly mnohokrát promítány na mezinárodních festivalech (mj. v Bilbau, Los Angeles nebo Cambridge). Asistent režiséra u filmů Dopraváci, Volyň a Konvoj. Nejmladší režisér, který dosáhl dotace, kterou udílí Polski Instytut Sztuki Filmowej. Born in 1991 in Cieszyn. Director and screenwriter. He graduated from the Faculty of Radio and Television of the Uniwersytet Śląskiand and the DOK PRO documentary at The Wajda School. He also studied cultural science at the Warsaw University. His films have been screened many times at international festivals (f. e. Bilbao, Los Angeles or Cambridge). Assistant director of the films Traffic Deaprtment, Volhynia and The Convoy. The youngest director who achieved a grant from The Polish Film Institute.
jan_macola
Jan Macola

český koproducent filmu Milost

Czech co-producer of the film Pardon  


Český filmový kritik a pedagog. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde nyní vede kurzy filmové kritiky i kinematografií střední a východní Evropy. Od roku 1985 do roku 1997 pracoval jako redaktor kulturní rubriky deníku Rovnost, publikuje též v odborných časopisech Iluminace, Film a doba, Cinepur či Teologie & společnost. V roce 2007 vydal průlomovou knihu Spiritualita ve filmu, v níž analyticky uchopil do té doby spíše v neurčitých rysech pojmenované téma duchovního filmu.


Czech film critic and teacher. He graduated from Masarykov University´s Philosophical Faculty in Brno, where he now heads courses on film criticism and Central and Eastern European cinema. He was an editor for the daily Rovnost from 1985 to 1997, and he currently publishes articles in the specialist magazines Iluminace, Film a doba, Cinepur či Teologie & společnost. In 2007 he brought out the ground-breaking book Spirituality in Film, in which he provides an analysis of the theme of spiritual film, until that time a subject essentialy only dealt with in vague terms.

jaromir
Jaromír Blažejovský

filmový kritik a pedagog, přednášející k filmu 141 minut z Nedokončené věty

film critic and teacher, participant of a workshop to the film 141 Minutes from The Unfinished Sentence

Polský filmový kritik, bývalý šéfredaktor portálu Stopklatka.pl, publikuje v časopisech „Kino“, „Aktivist“ a „Dziennik. Gazeta Prawna“ a na portálech „Interia.pl“ a „ARTPapier“. Vystudoval filmovou a literární kritiku na Univerzitě Jagellonské v Krakově. Spolupracuje s několika festivaly v Polsku, přednáší na filmových akademiích pro děti a mládež. Letos na festivalu povede přednášku o významném polském režisérovi Antonim Krauzem.


Artur Zaborski is a Polish film reviewer, ex-editor in chief of the portal Stopklatka.pl. Artur Zaborski publish his film review in journals „Kino“, „Aktivist“ a „Dziennik. Gazeta Prawna“ and on the portals „Interia.pl“ a „ARTPapier“. Artur Zaborski studied film and theater review at the University Jagellonská in Krakow. Artur Zaborski cooperates with some film festivals in Poland and he has lectures for children and youth at film academies. This year, Artur Zaborski is going to present his lecture on an eminent Polish director Antoni Krauze at the festival 3Kino.

Artur Zaborski_1
Artur Zaborski

filmový kritik, novinář, přednášející k filmu Předpověď počasí

film critic, journalist, participant of a workshop to the film Weather Forecast

Ředitel Solanin Film Festivalu, který se specializuje především na nezávislé a offové filmy. Letošní již 10. ročník proběhl v srpnu již tradičně v polském městě Nowa Sól.

Konrad Paszowski is a director of Solanin Film Festival which specialises mainly on independent films. This year, the already 10th year of the festival took place traditionally in a Polish town Nowa Sól in August.

kpaszkowski
Konrad Paszkowski

ředitel Solanin Film Festiwalu

director of the Solanin Film Festiwalu

Ředitel Solanin Film Festivalu, který se specializuje především na nezávislé a offové filmy. Letošní již 10. ročník proběhl v srpnu již tradičně v polském městě Nowa Sól.

Grzegorz Potega is a director of Solanin Film Festival which specialises mainly on independent films. This year, the already 10th year of the festival took place traditionally in a Polish town Nowa Sól in August.

gpotega
Grzegorz Potęga

ředitel Solanin Film Festiwalu

director of the Solanin Film Festiwalu

Ředitel nejstaršího polského filmového festivalu Lubuskie lato filmowe, který se specializuje na kinematografii střední a východní Evropy. Letošní již 47. ročník proběhl v na konci června a na začátku července již tradičně v polském městečku Lagów.


Andrzej Kawala is a director of the festival Lubuskie lato filmowe, which specialises on the cinema of the Central and Eastern Europe. This year, the already 47th year of the festival took place traditionally in a Polish small town Lagów at the end of June and at the begin of July.

Andrzej Kawala
Andrzej Kawala

ředitel festivalu Lubuskie lato filmowe

director of the festival Lubuskie lato filmowe

Ředitel festivalu Filmové babí léto, který se specializuje na kinematografii Polska, České republiky a Slovenska a jehož hlavní součástí je soutěž debutových filmů autorů z těchto zemí. Letošní již 26. ročník proběhl na začátku října v Bystřici a Třinci.


Tadeusz Wantula is a director of the festival Babie lato filmowe, which specialises on the cinema of Poland, Czech Republic and Slovakia. This year, the already 26th year of the festival took place in Bystřice and Třinec at the begin of October.

twamtula
Tadeusz Wantula

ředitel festivalu Filmové babí léto

director of the festival Babie lato filmowe

Ředitel festivalu Letnia akademia filmowa, který je obdobou české Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Letošní již 19. ročník proběhl v srpnu tradičně v polském městě Zwierzyniec.


Piotr Kotowski is a director of the festival Letnia akademia filmowa, which is similar to the Czech festival Letní filmová škola in Uherské Hradiště. This year, the already 19th year of the festival took place traditionally in a Polish town Zwierzyniec in August.

pkotowski
Piotr Kotowski

ředitel festivalu Letnia akademia filmowa

director of the festival Letnia akademia filmowa

anna_winkler
Anna Winkler

zástupce Instytutu Adama Mickiewicza

the representative of The Adam Mickiewicz Institute


Vzdělání: Konzervatoř v Ostravě.

Divadla, ve kterých působí/působil: Divadlo Loutek Ostrava; Divadlo Petra Bezruče; Komorní scéna Aréna; Těšínské divadlo (polská a česká scéna); Ježek a Čížek (divadlo lidí bez domova); Divadlo na Zábradlí; Švandovo divadlo; Divadlo Minor; Meet Factory; Divadlo Neklid; Chemické divadlo; Tygr v tísni.

Kouří, pije kávu, fotí, čte, spí, nespí, pracuje, nepracuje, mluví polsky, anglicky, česky.

He smokes, drinks coffee, makes pictures, reads, sleeps, stays awake. works, woks not, speaks Polish, English, Czech

Kajetan Pisarovic
Kajetán Písařovic

speaker, moderátor a herec

speaker, host and actor

Narozena v roce 1978 ve Varšavě. Absolventka polonistiky na Uniwersytecie Warszawskim, filmové vědy na Uniwersytecie Jagiellońskim a postgraduálního Studia společenské komunikace a médií na Instytucie Badań Literackich PAN.


Koordinátorka projektů filmového vzdělávání – v letech 2005 až 2016 v Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, od roku 2016 v Filmotece Narodowej (FINA). Dále je zakladatelkou a přednášející na Akademii polského filmu (APF), šéfredaktorkou internetového portálu akademiapolskiegofilmu.pl, zakladatelkou a první tajemnicí redakce časopisu PLEOGRAF – Kwartalnik Akademie Polskiego Filmu“. Dále pak autorkou vysokoškolských programů APF  „Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy” a „Obrazy Wojciecha Jerzego Hasa”, realizovaných v Muzeu Narodowym ve Varšavě.


Autorka scénářů, fotoeditorka, redaktorka a kurátorka výstav o historii polského filmu: „100 lat polskiego filmu”, „Aktorki polskiego filmu”, „Wszystko na sprzedaż. Zagraniczne plakaty do filmów Andrzeja Wajdy ze zbiorów Andrzeja Cebuli”, „65 lat polskiej animacji dla dzieci”, „Polskie drogi do Oscarów”, „10 lat emocji” (prezentující nejlepší filmy, kterým PISF udělil finanční podporu v letech 2005-2015) a „Andrzej Wajda 40/90”.


Born in 1978 in Warsaw. Graduate of Polish Studies at Uniwersytecie Warszawski, Film Sciences at Uniwersytecie Jagielloński, and Postgradual Studies of Social Communication and Media at the Instytut Badań Literackich PAN.


Co-ordinator of film education projects – from 2005 to 2016 at Polish Film Institute, from 2016 at Filmoteka Narodowa (FINA). She is also founder and lecturer at the Academy of Polish Film (APF), Editor-in-Chief of the Akademiapolskiegofilmu.pl internet portal, the founder and first secretary of the “PLEOGRAF – Kwartalnik Akademie Polskiego Filmu” magazine. Additionally, the author of APF’s „Malarstwo w filmach Andrzej Wajdy“ and „Obrazy Wojciech Jerzego Hasa“ painting exhibitions at the Narodowy Museum in Warsaw.


Scenario writer, photo editor, editor and curator of exhibitions on the history of Polish film: „100 lat polskiego filmu“, „Aktorki polskiego filmu“, „Wszystko na sprzedaż. Zagraniczne plakaty do filmów Andrzej Wajdy z zbiorów Andrzej Cebuli „,“ 65 lat polsky animacji dla dzieci „,“ Polskie drogi do Oscarów „,“ 10 lat emocji „(presenting the best films that the PISF awarded financial support in 2005-2015) and „Andrzej Wajda 40/90“.

natalia_chojna
Natalia Chojna
Filmová historička a pedagožka, přednášející k filmům Silný muž, Dybuk, Zakázané písničky a Smyčka film historian and teacher, participant of a workshop to the films Strong Man, The Dybbuk, Forbidden Songs a The Noose