Slider Title

Short Excerpt

Hosté 2017

Režisér hraných a dokiumentárních filmů, scenárista a kameraman, rovněž také fotograf, malíř, podagog a doktor umění. Narozen 3. května 1960 v Mikołów. Absolvoval obor kamery na filmové škole v Lodži (1988).

Filmografie – hrané filmy (režisér): Gigant (2006), Vyhoštěný (2010), Ewa (2010), Návrat giganta (2016), Láska v městě zahrad (2017).

Kromě psaní scénářů a režijní praxe je Sikora aktivní především v jeho hlavní profesi, kterou je kamera. Jako kameraman spolupracoval na téměř dvaceti dokumentárních filmech a stejném množství filmů hraných, z nichž nejoceňovanější jsou ty, které natáčel s

Lechem Majewskim: Pokoj srnců (1997), Wojaczek (1999), Angelus (2001), Mlýn a kříž (2010), Jerzym Skolimowskim: Čtyři noci s Annou (2008), Essential Killing (2010); Piotrem Dumałou: Les (2009), Ederly (2015) a dalšími: Ve stínu (2013), Já, Olga Hepnarová (2016).

Od svého absolutoria na filmové škole v Lodži pracuje rovněž pro televizi – je kameramanem téměř třiceti televizních inscenací. Kromě toho přednáší také na Rozhlasové a televizní fakultě Krzysztofa Kieślowského Slezské univerzity v Katovicích.


Adam Sikora is a documentary and feature film director, screenwriter, and cinematographer, as well as photographer, painter, pedagogue and Doctor of Cinema. He was born on 3rd May, 1960 in Mikołów.

He is a graduate of the Cinematography Department of the Łódź Film School (1988).

Filmography – feature films (director): The Giant (2006), Expelled (2010), Ewa (2010), Return of the Giant  (2016), Love in the City of Gardens (2017)

Along his screenwriting and directing practice, Sikora has been active in his trained profession, i.e. cinematography. He has created cinematography for nearly twenty documentary films and as many feature films, among of which he was mostly awarded and recognised for those co-realised with

Lech Majewski: The Roe’s Room (1997), Wojaczek (1999), Angelus (2001), The Mill and the Cross (2010), Jerzy Skolimowski: Four Nights with Anna (2008), Essential Killing (2010), Piotr Dumała: The Forest (2009), Ederly (2015), and others: In the Shadow (2013), I, Olga Hepnarova (2016).

He has worked for television ever since graduating from the Łódź Film School – he has been the DP on approximately thirty Television Theatre shows. He moreover lectures at the Radio and Television Department of the University of Silesia in Katowice.17523470_1892951360952535_4221746909314035864_n
Adam Sikora

režisér filmu Láska v městě zahrad

director of the film Love in the City of Gardens

Scenárista a režisér, narozen roku 1953 v Zabrze. Vystudoval Fakultu architektury na Slezské technologické iniverzitě v Gliwici a filmovou a televizní režii  na Rozhlasové a televizní fakultě Slezské univerzity v Katovicích.

Filmografie: Horký čtvrtek (1993), Farba (1997), Ticho (2001), Co vidělo slunce (2006), Prasklina (2008), Štěstí světa (2016)

Autor rovněž tvoří v televizi (například telenovela Samotný život a historické seriály Čas pocty a Bodo) a je rovněž ceněným pedagogem – přednáší na Rozhlasové a televizní fakultě Krzysztofa Kieślowského Slezské univerzity v Katovicích. Byl uměleckým supervisorem několika krátkých filmů a přes třiceti studentských filmů.


Michał Rosa is a director and screenwriter, born in 1953 in Zabrze. Rosa graduated from the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in Gliwice and from Television and Film Directing at the Faculty of Radio and Television at the University of Silesia in Katowice.

Filmography: Hot Thursday (1993), Dye (1997), Silence (2001), What the Sun Has Seen (2006), Scratch (2008), The Happiness of the World (2016)

Rosa also works in television (for example on the telenovela Life Itself and historical series Time of Honour and Bodo) and is furthermore a valued pedagogue – he lectures at the Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and Television at the University of Silesia. He was an artistic supervisor of several short films and over thirty student films.

02-11-2006

KATOWICE

REŻYSER

FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC
Michał Rosa

režisér filmů Farba, Prasklina a Štěstí světa

director of the films Dye, Scratch and The Happiness of the World

David Mrnka (1978) vystudoval Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové. V mládí odešel do Austrálie, kde studoval ekonomii, později filmovou školu a od roku 2002 navštěvoval SAE INSTITUTE AUSTRALIA – špičkový mezinárodní vzdělávací institut v mediální oblasti, obor režie/produkce.

V letech 2003/2004 absolvoval kurzy herectví a práce s herci v Actors Center v Sydney. Během studií v roce 2003 začal pracovat pro EXTRA – show o showbyznysu (senior producent pro Asii a Austrálii). V roce 2005 se přestěhoval do Los Angeles, vedle produkční práce pro EXTRA (do roku 2010) od roku 2006 spolupracuje s CNN a BBC – pořady Larry King Live, World Report a další.

V letech 2013/14 byl producentem v CNN – International.Film MILADA je jeho celovečerním režijním debutem.


David Mrnka (1978) graduated at Bohuslav Balbin´s Bishop High School in Hradec Králové. As a young man he moved to Australia, where he studied economy and later a film school and since 2002 he attended SAE INSTITUTE AUSTRALIA – the top international educational institut in media, branch directing/production).

In the years 2003/2004 he graduaten at actor´s lessons in Actors Centers in Sydney. During studies in 2003 he started to work for EXTRA – the show about showbusiness (the senior producer for Asia and Australia). In 2005 he moved to Los Angeles, besides working for EXTRA (till 2010) since 2006 he has been cooperating with CNN and BBC – the shows Larry King Live, World Report etc.

In the years 2013/2014 he was a producer in CNN – Inrenational.MILADA is his firts full-lenght feature film, which was directed by David Mrnka.

David Mrnka
David Mrnka

režisér filmu Milada

director of the film Milada

Barbara Hessová absolvovala studium Produkce a distribuce filmového umění a multimédií na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě s cenou rektora VŠMU a následně pak doktorandské studium. Pracovala pro několik produkčních společností na výrobě dokumentárních a hraných filmů (Arsy Versy, Polčas rozpadu, Veľký rešpekt, Pohoda 2010) a televizních seriálů. Pracovala pro Audiovizuální fond jako administrátor žádostí, později jako člen několika odborných komisí. V roce 2007 založila AH production, kde se věnuje vývoji a produkci celovečerních a dokumentárních hraných filmů (Zatopené, Parlika, Stanko, Tak ďaleko, tak blízko, Comeback, Zdenka, Súď ma a skúšaj). Je členkou prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a členkou Európskej filmovej akadémie. Působí jako interní pedagog na Katedře produkce a distribuce a jako proděkanka pro zahraničí na FTF VŠMU.

Barbara Hessová graduated in film and multimedia production and distribution at the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava, where she received the Rector’s Prize and subsequently undertook her doctoral studies. She has worked for several production houses on documentary and feature films, as well as TV serials. She has also worked for the Audiovisual Fund as a grant application administrator and later as a member of various Fund expert committees. In 2007, she founded AH production where she develops and produces feature-length documentaries and feature films (Flooded, Parlika, Stanko, So Far, So Near, Comeback, Zdenka, Judge Me And Prove Me).  She is currently a member of Supervisory Board of Slovak Film and TV Academy and a member of European Film Academy. She teaches as an internal member of the faculty at the Department of Production and Distribution and is Vice-Dean for International Relations at the Film and Television Faculty of The Academy of Performing Arts in Bratislava.Barbara Hessova
Barbara Hessová

producentka filmů Parlika a Zatopené

producer of the films Parlika and Flooded

Polský filmový kritik, bývalý šéfredaktor portálu Stopklatka.pl, publikuje v časopisech „Kino“, „Aktivist“ a „Dziennik. Gazeta Prawna“ a na portálech „Interia.pl“ a „ARTPapier“. Vystudoval filmovou a literární kritiku na Univerzitě Jagellonské v Krakově. Spolupracuje s několika festivaly v Polsku, přednáší na filmových akademiích pro děti a mládež. Letos na festivalu povede přednášku o významném polském režisérovi Andrzeji Żuławském.

Artur Zaborski is a Polish film reviewer, ex-editor in chief of the portal Stopklatka.pl. Artur Zaborski publish his film review in journals „Kino“, „Aktivist“ a „Dziennik. Gazeta Prawna“ and on the portals „Interia.pl“ a „ARTPapier“. Artur Zaborski studied film and theatre review at the University Jagellonská in Krakow. Artur Zaborski cooperates with some film festivals in Poland and he has lectures for children and youth at film academies. This year, Artur Zaborski is going to present his lecture on an eminent Polish director Andrzej Żuławski at the festival 3Kino.

Artur Zaborski_1
Artur Zaborski

filmový kritik, novinář, přednášející k filmu Šamanka

film critic, journalist, participant of a workshop to the film She-Shaman

Ředitel Solanin Film Festivalu, který se specializuje především na nezávislé a offové filmy. Letošní již 9. ročník proběhl v srpnu již tradičně v polském městě Nowa Sól.

Konrad Paszowski is a director of Solanin Film Festival which specialises mainly on independent films. This year, the already 9th year of the festival took place traditionally in a Polish town Nowa Sól in August.

Konrad Paszkowski_1
Konrad Paszkowski

ředitel Solanin Film Festiwalu

director of the Solanin Film Festiwalu

Ředitel Solanin Film Festivalu, který se specializuje především na nezávislé a offové filmy. Letošní již 9. ročník proběhl v srpnu již tradičně v polském městě Nowa Sól.

Grzegorz Potega is a director of Solanin Film Festival which specialises mainly on independent films. This year, the already 9th year of the festival took place traditionally in a Polish town Nowa Sól in August.


Grzegorz Potega
Grzegorz Potęga

ředitel Solanin Film Festiwalu

director of the Solanin Film Festiwalu

Ředitel nejstaršího polského filmového festivalu Lubuskie lato filmowe, který se specializuje na kinematografii střední a východní Evropy. Letošní již 46. ročník proběhl v na konci června a na začátku července již tradičně v polském městečku Lagów.

Andrzej Kawala is a director of the festival Lubuskie lato filmowe, which specialises on the cinema of the Central and Eastern Europe. This year, the already 46th year of the festival took place traditionally in a Polish small town Lagów at the end of June and at the begin of July.


Andrzej Kawala
Andrzej Kawala

ředitel festivalu Lubuskie lato filmowe

director of the festival Lubuskie lato filmowe

Ředitel festivalu Filmové babí léto, který se specializuje na kinematografii Polska, České republiky a Slovenska a jehož hlavní součástí je soutěž debutových filmů autorů z těchto zemí. Letošní již 25. ročník proběhl na začátku října v Bystřici, Třinci, Těrlicku a Jablunkově.

Tadeusz Wantula is a director of the festival Babie lato filmowe, which specialises on the cinema of Poland, Czech Republic and Slovakia. This year, the already 25th year of the festival took place in Bystřice, třinec, Těrlicko and Jablunkov at the begin of October.


Tadeusz Wantula
Tadeusz Wantula

ředitel festivalu Filmové babí léto

director of the festival Babie lato filmowe

Ředitel festivalu Letnia akademia filmowa, který je obdobou české Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Letošní již 18. ročník proběhl v srpnu tradičně v polském městě Zwierzyniec.

Tadeusz Wantula is a director of the festival Letnia akademia filmowa, which is similar to the Czech festival Letní filmová škola in Uherské Hradiště. This year, the already 18th year of the festival took place traditionally in a Polish town Zwierzyniec in August.

Piotr Kotowski
Piotr Kotowski

ředitel festivalu Letnia akademia filmowa

director of the festival Letnia akademia filmowa

Narozen v roce 1982. Vzdělání: Konzervatoř v Ostravě.


Divadla, ve kterých působí/působil: Divadlo Loutek Ostrava; Divadlo Petra Bezruče; Komorní scéna Aréna; Těšínské divadlo (polská a česká scéna); Ježek a Čížek (divadlo lidí bez domova); Divadlo na Zábradlí; Švandovo divadlo; Divadlo Minor; Meet Factory; Divadlo Neklid; Chemické divadlo; Tygr v tísni.


Kouří, pije kávu, fotí, čte, spí, nespí, pracuje, nepracuje, mluví polsky, anglicky, česky.

Kajetán was born 1982, he graduated at The Conservatory at Ostrava.

Theathres he works/worked for: Divadlo Loutek Ostrava; Divadlo Petra Bezruče; Komorní scéna Aréna; Těšínské divadlo (Polish and Czech scene); Ježek a Čížek (Theathre of homeless); Divadlo na Zábradlí; Švandovo divadlo; Divadlo Minor; Meet Factory; Divadlo Neklid; Chemické divadlo; Tygr v tísni.

He smokes, drinks coffee, makes pictures, reads, sleeps, stays awake. works, woks not, speaks Polish, English, Czech

Kajetan Pisarovic
Kajetán Písařovic

speaker, moderátor a herec

speaker, host and actor

Tereza Pospíšilová vystudovala režii a scenáristiku na FMK UTB ve Zlíně. Rok také studovala na německé filmové škole Fachhochschule Dortmund. Během pobytu v Německu se mimo jiné scenáristicky a režijně podílela na reklamním filmu pro DAAD (Německá akademická výměnná služba). V rámci kampaně pro ČT „Přijďte včas!“ natočila tři spoty proti domácímu násilí. 

Ve filmové tvorbě ji baví především drama a zajímá se také o sociální reklamu. Scénáře si píše sama a odráží se v nich inspirace z vlastního života a láska k outsiderům a všem, kteří nezapadají do škatulek stanovených společností

In 2009 Tereza Pospíšilová finished her bachelor’s degree at the Faculty of Multimedia Communications in Zlin, specializing in film directing and screenplay writing. She did her filmmaking internship at the Fachhochschule Dortmund from March 2010 until March 2011, and earned a Master’s Degree in Film Directing in 2015.

Tereza obtained experience working on many projects at Fachhochschule Dortmund, and learned to work as a director in an international setting. In her movies Tereza tries to show uncomfortable social topics, for example, the search for identity, sexuality, and trust in interpersonal relationships. She tries to highlight things of which people may be unaware or don’t want to see to help tear down the divide. She is also very interested in documentary movies and social commercials as a means for social activism.

Tereza Pospisilova
Tereza Pospíšilová

režisérka filmu

director of the film Approaching


Stanislav Zindulka (*5. května 1932, Jilemnice) je český herec, který ztvárnil řadu televizních i divadelních rolí. Za vedlejší roli ve filmu Babí léto byl oceněn Českým lvem. 

Po ukončení vysoké školy nastoupil do divadelního angažmá v Hradci Králové v tehdejším Krajském oblastním divadle. Angažoval ho tehdejší umělecký ředitel hradeckého divadla Milan Pásek. Zde působil s jednoroční přestávkou (v sezóně 1959 – 1960, kdy účinkoval ve Státním divadle v Brně) až do roku 1967. Během tohoto angažmá odehrál na sedmdesát převážně velkých rolí. Spolupracoval zde také s ochotníky, vedl pro ně semináře, pomáhal s režií ochotnických představení v okolí.

V roce 1966 dostal Milan Pásek nabídku na post ředitele Divadla bratří Mrštíků v Brně. Přijal ji a během sezóny 1966 – 1967 nabídl sedmi hradeckým hercům, mj. i Zindulkovi, aby s ním šli do Brna. Na této scéně působil Stanislav Zindulka až do konce osmdesátých let a vytvořil zde téměř stovku rolí různého rozsahu i charakteru. Od podzimu 1968 do září 1975 vyučoval na brněnské konzervatoři, k jeho žákům patřili mj. Libuše Šafránková, Dagmar Veškrnová, Oldřich Kaiser nebo Vladimír Hauser. V sedmdesátých letech začal spolupracovat s brněnským loutkovým divadlem Radost.

Od září 1989 nastoupil na třetinový úvazek do Městských divadel pražských. V roce 1990 přešel do nově otevřeného Divadla Ká, pozdějšího Divadla Komedie. Po změně ve vedení tohoto divadla v roce 1994 byl krátce bez stálého angažmá, pak nastoupil do Činoherního klubu.

Od roku 1959 je ženatý. S manželkou Milenou má dva syny – Jakuba, který se svou manželkou Kateřinou působí také jako herci, a Ondřeje, matematika v současnosti působícího na Katedře matematiky Stavební fakulty ČVUT v Praze. Adéla, Tereza, Markéta a Mikuláš jsou jeho vnoučata.

Filmografie (výběr): Obžalovaný (1964), Znamení raka (1966), Náš dědek Josef (1976), Božská Ema (1979), Smrt krásných srnců (1986), Vracenky (1990), Tichá bolest (1990), Učitel tance (1994), Pasáž (1996), Hanele (1999), Babí léto (2001), Křídla vánoc (2013), Hořící keř (2013).

Stanislav Zindulka
Stanislav Zindulka

herec ve filmu filmu Přistoupili?

Actor in the film Approaching

Viliam Béreš je český hudební skladatel, producent a klavírista. Spolupracuje s mnoha českými i zahraničními umělci napříč žánry. Mj. je také autorem hudby ke kombinovanému filmu Jana Míky ml. „Jsme přece lidi“.

Viliam Béreš is a Czech music composer, producer and pianist. He cooperates with many Czech and foreign artists across genres. He is also the author of music of the film “We´re Human, After All” by Jan Míka ml.

Viliam Beres
Viliam Béreš

autor hudby k filmu Jsme přece lidi

music composer of the film We Are Human, After All

Zveme vás na workshop s Lukášem Spoustou. Přesto, že je ještě studentem střední školy, vytvořil animovaný film o stopáži 45min. Podařilo se mu pro svůj projekt získat takové herecké legendy jako je například Jiří Lábus.

We invite you to a workshop with Lukas Spousta. Yet he is still a high school student, he created the animated 45 min movie. For his project he managed to get such acting legends as Jiri Labus.

Lukas Spousta
Lukáš Spousta

režisér krátkých animovaných filmů

director of short animated films