Slider Title

Short Excerpt
Krzysztof Łukaszewicz

Krzysztof Lukaszewicz (1976, Szczeczin, Polsko)  vystudoval ekonomii na univerzitě ve Štětíně (2000) a žurnalistiku na uviverzitě ve Varšavě (2004). Ještě v roce 1997 se jako student přihlásil jako dobrovolník k natáčení filmu „Ohněm a mečem“ (1999), posléze se stal asistentem režiséra Jerzyho Hoffmana. V průběhu následujících 10 let spolupracovla při realizaci více než 20 filmů dalších slavných režisérů, např. Jerzyho Kawalerowicze, Roberta Glińského, Lecha Majewského. Mj. byl také spoluscenáristou filmu Ryszarda Bugajského „Generál Nil“ (2009). Rovněž spolupracoval na několika mezinárodních produkcích.  Jako samostatný režisér debutoval v roku 2004 na několika dílech seriálu „Bulionerzy“ (2004). Jeho celovečerním debutem byl film Lynč (2010), zobrazující skutečnou událost, ke které došlo ve vsi Włodowo na Mazurách v červenci roku 2005. Film měl premiéru na festivalu „mladí a film“ w Koszalinu, kde získal Grand Prix a herec Leszek Lichota obdržel cenu pro nejlepšího herce. V roce 2012 zrealizoval druhý celovečerní film „Ať žije Bělorusko“, zasazený do prostředí diktátorského Běloruska. V roce 2015 vstoupil do kin jeho třetí celovečerní snímek „Karbala“, příběh polských vojáků na misi v Iráku, bránících radnici ve městě Karbala před místními povstalci.

Krzysztof Lukaszewicz (1976, Szczeczin, Polsko) finished his economic studies at University of Szczecin in 2000 and journalism studies at University of Warsaw in 2004.

Already in 1997, as a student, he volunteered to participate in making a film „Ogniem i mieczem” (With fire and sword, 1999) and later on, he became an assistant of the director Jerzy Hoffman. During following 10 years, he cooperates on at least 2O films of other famous directors, among others Jerzy Kawalerowicz, Robert Gliński, Lech Majewski etc. Besides, he was one of the script writers of the film „General Nil“ (by Ryszard Bugajski, 2009) and he also cooperates on several international productions. He makes his debut as a stand-alone director in 2004 with several episodes of the series „Bulionerzy“ (2004). His feature film debut was „Lynch“ (2010), describing an actual event which took place in the village Włodowo in the area of  Mazury lakes in July 2005. The film has its premiere at the Młodzi i film (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmovych) where it was awarded by Grand Prix and Leszek Lichota was awarded as the best male actor. In 2012, Krzysztof Lukaszewicz made his second feature film „Viva Belarus!“ set in the environment of dictatorial Belarus. His third feature film „Karbala“ was introduced in 2015 and refers to a story of Polish soldiers defending a local city hall against rebels during their mission in Iraq.


krzysztof-lukaszewicz

režisér (filmy Lynč, Ať žije Bělorusko!, Karbala)

Leszek Dawid

Leszek Dawid (1971, Kluczbork, Polsko) absolvoval anglickou filologii na univerzitě ve Vratislavi a filmovou a televizní režii na PWSFTviT v Lodži (2005), kde v současné době působí jako pedagog. Kromě školních krátkých filmů natočil či spolunatočil středometrážní a dlouhé dokumentární filmy Zaungaste – zza płotu (2008) a W drodze (2010). Jeho celovečerní hraný debut Jmeji se Ki (2011), který měl premiéru na 68. MFF v Benátkách v rámci sekce Giornate degli Autori, posléze získal řadu ocenění, mj. na festivalech v Paříži, Chotěbuzi, Gdyni a v Krakově. Druhým jeho celovečerním filmem byl Jsi bůh (2012). Svižný a suverénně natočený film posbíral desítky ocenění na filmových festivalech v Polsku i v zahraničí. Dále Leszek Dawid natočil několik televizních filmů, mezi nimi zejména Vedlejší účinky (2014) podle scénáře Petra Zelenky. V současné době dotočil druhou sérii televizního seriálu HBO Pakt. Je členem Evropské filmové akademie (EFA).


Leszek Dawid (b. 1971, Kluczbork, Poland) graduated in English philology from Wrocław University and in film and television direction in 2005 from the Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź (PWSFTviT) where he now teaches. In addition to short school films, he has made or cooperated on the medium- and full-length documentaries From Behind the Fence (Zaungaste – zza płotu, 2008) and On the Road (W drodze, 2010).  His debut in features, My Name Is Ki (2011), premiered at the 68th Venice IFF in the Venice Days section. The movie went on to win numerous awards at a variety of festivals, including Paris, Cottbus, Gdynia, and Kraków. His second feature film was You Are God (2012). This brisk and masterfully made film won numerous awards at film festivals both in Poland and abroad. Further, Leszek Dawid made several television films, such as „Side Effects“ (2014, script by Petr Zelenka). Recently, he has finished the 2nd season of the HBO television series Pakt. Leszek Dawid is a member of the European Film Academy (EFA).

leszek-dawid

režisér (filmy Jmenuji se Ki, Jsi bůh, Vedlejší účinky)Petr Zelenka

Petr Zelenka (1967, Praha) patří k nejoceňovanějším českým scenáristům a režisérům. Vystudoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU (1991) a poté pracoval jako dramaturg Filmového studia Barrandov. Napsal scénář např. ke krátké allenovské hříčce Co všechno chcete vědět o sexu a bojíte se to prožít (1988, r. Jan Hřebejk) a k celovečerní komedii Samotáři (2000, r. David Ondříček). V roce 1993 na sebe jako režisér upozornil fiktivním dokumentem Visací zámek 1982–2007, na který navázal snímkem Mňága – Happy End (1996). Následoval celovečerní debut Knoflíkáři (1997), snímek Rok ďábla (2002 – Křišťálový glóbus na MFF v Karlových Varech), adaptace vlastní divadelní hry Příběhy obyčejného šílenství (2005) a drama Karamazovi (2008). Jeho nejnovější snímek Ztraceni v Mnichově získal Českého lva 2016 za scénář.

Petr Zelenka (b. 1967, Prague) is among the most highly-regarded Czech screenwriters and directors. He graduated in screenwriting and script editing from Prague’s Film Academy (FAMU) in 1991 and later worked as a script editor for Barrandov Film Studios. His scripts include the short Allenesque piece Everything You Wanted to Know about Sex but Were Afraid to Experience (1988, dir. Jan Hřebejk) and the feature comedy Loners (2000, dir. David Ondříček). In 1993 he gained notice as a director with the fictional documentary feature Padlock (Visací zámek 1982–2007), following it up with Mňága – Happy End (1996). Then came his feature debut Buttoners (1997), Year of the Devil (2002 – Crystal Globe at KVIFF), an adaptation of his own stage playWrong Side Up (2005), and the drama The Karamazovs (2008). His latest film Lost in Munich took the 2016 Czech Lion for Best Screenplay.

petr-zelenka

scenárista (film Vedlejší účinky)

Elżbieta Benkowska

To, že se Elżbieta Benkowska narodila v den 55. narozenin Romana Polańského, jako by nebyla pouhá náhoda. Rodiče Elżbiety Benkowské pracovali v loděnici a jako účetní,  bratr se stal matematikem, tři z jejích prarodiče byli Kašobové a zbylý byl obyvatelem tzv. Svobodného města Gdaňsk, a ona se rozhodla pro filmovou režii. Svou kariéru začala krátkým dokumentem o polské hráčce hokeje; nyní se více zaměřuje na hrané filmy. Absolvovala studium režie na Filmové akademii v Gdaňsku a studium slovanských jazyků na Universitě v Gdaňsku. Jako svou diplomovou práci natočila film „Olena“ (2013).  Mladá režisérka se tímto filmem probojovala do soutěže krátkých filmů na prestižním festivalu v Cannes. V roce 2015 se pak přispěla povídkou Žanna do celovečerního triptychu „Nový svět“, který byl uveden na mnoha polských i zahraničních festivalech.

The fact that Elżbieta Benkowska was born on the day of the 55th birthday of Roman Polański is not a mere coincidence. A daughter of shipyard worker and an accountant, a sister of a mathematician, a granddaughter of three Kashubians and one citizen of the Free City of Danzig, she decided to be a film director. She started with short documentary movie about female Polish hockey-player, now she is more interested in feature films. She graduated from Gdynia Film School where she studied film directing and from University of Gdansk where she learnt Slavic languages. „Olena” (2013) is her diploma film. With this film, the young director managed to attend the contest of short films at Cannes Film Festival. In 2015, she contributed to a feature triptych film „The New World“,  with a short story Žanna. The triptych was introduced at several Polish and foreign film festival.


elzbieta-benkowska

režisérka filmu Olena, spolutvůrkyně filmů Svátek babiček a Amerika


Michaela Poláková

Studentka Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku a začínající režisérka. Již cvičení Nadílka ukazovalo, že Poláková dokáže naservírovat jednoduchou anekdotu citlivě a zároveň zábavně. Na konci prvého ročníku natočila Chlapáky – mužský rodinný road trip za rybařením, kde úplně nefungují vzájemné vztahy. Se svým scénářem k filmu Šest dní, který posléze natočila během studií na písecké FAMO, uspěla v soutěži České televize Filmový akcelerátor. Díky tomu mohla věnovat více času a financí jeho výsledné podobě.

A student of Film Academy of Miroslav Ondříček (FAMO) in Písek and a novice director. Her early work Nadílka already suggested that Michaela Poláková was able to offer a simple anecdote both in sensitive and entertaining way. Whilst finishing the first year of her studies, she made the film Chlapáci about a fishing road trip conducted by male family members whose mutual relationships do not work properly. Her script of a film Šest dní was awarded in the Czech Television contest Filmový akcelerátor. Therefore, she could afford to invest more time and finance to the final version of the film, subsequently shot during her studies at FAMO in Písek.   

michaela-pol%e2%80%a0kov%e2%80%a0

režisérka filmu Šest dníMartina Buchelová

Martina Buchelová (1988, Rimavská Sobota, Československo) získala v roce 2010 bakalářský titul z oboru kulturologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a hned navázala studiem filmové a televizní režie na VŠMU tamtéž. V letech 2012–2013 absolvovala v rámci programu Erasmus stáž na pražské FAMU. V současné době pracuje na bakalářském filmu s pracovním názvem MagicMoments a vyvíjí celovečerní film Súťaž, s nímž se zúčastnila programu MIDPOINT. Se svým krátkým filmem „Zelená vlna“ se v roce 2015 zúčastnila prvního ročníku sekce „První podání“ na MFF v Karlových Varech.

Martina Buchelová (b. 1988, Rimavská Sobota, Czechoslovakia) earned her bachelor’s degree in cultural studies from Bratislava’s Comenius University in 2010, after which she studied film and television direction at the city’s Academy of Performing Arts. She spent 2012–2013 on an Erasmus scholarship at FAMU in Prague. She is currently working on her bachelor film with the working title MagicMoments and is also developing the feature film The Contest, which she submitted for the MIDPOINT programme. In 2015, she took part in the first year of Karlovy Vary IFF, section „Future Frames: Ten New Filmakers To Follow“, with her short film „Green Line“.

martina-buchelov%e2%80%a0

režisérka filmu Zelená vlnaKonrad Paszkowski

Ředitel Solanin Film Festivalu, který se specializuje především na nezávislé a offové filmy. Letošní již 8. ročník proběhl v srpnu již tradičně v polském městě Nowa Sól.

Konrad Paszowski is a director of Solanin Film Festival which specialises mainly on independent films. This year, the already 8th year of the festival took place traditionally in a Polish town Nowa Sól in August.

konrad-paszkowski

ředitel Solanin Film Festiwalu

Grzegorz Potęga

Ředitel Solanin Film Festivalu, který se specializuje především na nezávislé a offové filmy. Letošní již 8. ročník proběhl v srpnu již tradičně v polském městě Nowa Sól.

Grzegorz Potega is a director of Solanin Film Festival which specialises mainly on independent films. This year, the already 8th year of the festival took place traditionally in a Polish town Nowa Sól in August.

grzegorz-potega

ředitel Solanin Film Festiwalu

Grzegorz Rylski

Polský distributor, dříve působicí ve společnosti Angelus Silesius, produkující předevšim filmy Lecha Majewského. V roce 2015 se staví na vlastní nohy a zakládá novou distribuční společnost Żółty szalik, ve které se věnuje distribuci artových a dokumentárních filmů.

A Polish film distributor, who had been once engaged in the company Angelus Silesius, producing nowadays mainly films of Lech Majewski. Since 2015, Grzegorz Rylski has become independent and has founded a new distribution company Żółty szalik which focuses on art and documentary films.

grzegorz-rylski

polský distributor (filmy Ederly, Prosím, slone)

Artur Zaborski

Polský filmový kritik, bývalý šéfredaktor portálu Stopklatka.pl, publikuje v časopisech „Kino“, „Aktivist“ a „Dziennik. Gazeta Prawna“ a na portálech „Interia.pl“ a „ARTPapier“. Vystudoval filmovou a literární kritiku na Univerzitě Jagellonské v Krakově. Spolupracuje s několika festivaly v Polsku, přednáší na filmových akademiích pro děti a mládež. Letos na festivalu povede přednášku o významném polském režisérovi Grzegorzi Królikiewiczowi.

Artur Zaborski is a Polish film reviewer, ex-editor in chief of the portal Stopklatka.pl. Artur Zaborski publish his film review in journals „Kino“, „Aktivist“ a „Dziennik. Gazeta Prawna“ and on the portals „Interia.pl“ a „ARTPapier“. Artur Zaborski studied film and theatre review at the University Jagellonská in Krakow. Artur Zaborski cooperates with some film festivals in Poland and he has lectures for children and youth at film academies. This year, Artur Zaborski is going to present his lecture on an eminent Polish director Grzegorz Krolikiewicz at the festival 3Kino.

artur-zaborski

filmový kritik, novinář, přednášející

Barbara Harumová Hessová

Absolvovala studium Produkce a distribuce filmového umění a multimédií na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě s cenou rektora VŠMU. Následně pak doktorandské studium. Pracovala pro několik produkčních společností na výrobě dokumentárních a hraných filmů a televizních seriálů. Pracovala pro Audiovizuální fond jako administrátor žádostí, později jako člen několika odborných komisí. V roce 2007 založila AH Production, kde se věnuje vývoji a produkci celovečerních a dokumentárních hraných filmů a spolupráci na televizních relacích a seriálech. Byla účastnicí Emerging Producers 2014, programu organizovaného MFF Jihlava. Působí jako interní pedagog na Katedře produkce a distribuce a jako proděkanka pro zahraničí na FTF VŠMU.

Barbara Harumová Hessová graduated in film and multimedia production and distribution at the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava, where she received the Rector’s Prize and subsequently undertook her doctoral studies. She has worked for several production houses on documentary and feature films, as well as TV serials. She has also worked for the Audiovisual Fund as a grant application administrator and later as a member of various Fund expert committees. In 2007, she founded AH Production where she develops and produces feature-length documentaries and feature films, as well as cooperation on TV programs and serials. She was a participant in the Emerging Producers 2014, program organized by the Jihlava International Film Festival. She teaches as an internal member of the faculty at the Department of Production and Distribution and is Vice-Dean for International Relations at the Film and Television Faculty of VŠMU.

barbara-hessov%e2%80%a0

producentka (film Stanko

Peter Harum

Absolvoval studium střihové skladby na VŠMU v Bratislavě. Mezi nejúspěšnější filmy patří autorský dokumentární film „Vladkova cesta“ (2010 – Cena Literárneho fondu za umělecký výkon v oblasti dokumentárního filmu), hraný film „Ja som baník, kto je viac (Grand prix na festivalu Áčko 2012 a taky nominace na festivalu v Amsterdamu) a celovečerní dokumentární film „Cigáni idú do volieb“ (Zvláštní uznání za mimořádně kvalitní střihovou složku filmu – ocenění Silver Eye 2012). Vedle toho se věnuje taky televizní tvorbě (Nové bývanie, Áno, šéfe, Gen.sk, Nebíčko v papuľke,…). Působí jako externí pedagog střihové skladby na Masmediální fakultě PEVŠ.

Peter Harum studied film editing at the Academy of Performing Arts (VŠMU) in Bratislava. His most successful films include: the original documentary „Vladkova cesta“ (awarded the Literary Fund Prize for artistic achievment in 2010 in the category of documentary film); the feauture length film „Ja som baník, kto je viac“ (awarded the Grand prix at the Áčko festival in 2012, as well as a nomination at the festival in Amsterdam); and the full-length documentary „Cigáni idů do volieb“ (awarded the Silver Eye 2012, a speciali recognition for extraordinary quality of editing). He works on television productons as well (Nové bývanie, Áno, šéfe, Gen.sk, Nebíčko v papuľke, etc.). Harum is an external lecturer in editing at the Mass Media Faculty of PEVŠ.peter-harum

střihač (film Stanko)Peter Kočan

Mladý talentovaný slovenský herec, představitel hlavní role ve slovenské road movie „Stanko“. Tato role byla zároveň jeho filmovým debutem.

A young talented Slovak actor, a lead actor of  a Slovak road movie „Stanko“. This role was also his film acting debut.

242911_501088383253918_1903211253_o

herec (film Stanko)Pavel Koutský

Pavel Koutský se narodil v prosinci 1957 v Praze, kde také prožil své dětství. Byl výtvarně nadaný a vztah k animovanému filmu začal rozvíjet v pouhých 13 letech, kdy vstoupil do Českého klubu kinoamatérů a pokoušel se o první tvorbu. Po vysokoškolských studiích nastoupil do Krátkého filmu Praha, kde se věnoval kreslenému animovanému filmu. Stal se čelním představitelem a propagátorem tzv. „totální animace“, která se vyznačuje tím, že každý jednotlivý filmový záběr je nakreslen zvlášť. V roce 1986 natočil slavný snímek CURRICULUM VITAE. Šlo o autorskou grotesku, v níž tvůrce divákovi odhaluje, kolik let školní dřiny stojí za jedním profesním životopisem. Mezi jeho největší úspěchy se řadí snímek MÉDIA z roku 1999, za který obdržel Stříbrného medvěda na Berlinale a cenu Fipresci na festivalu animovaných filmů ve francouzském Annecy. Natočil řadu zajímavých autorských filmů, díky kterým je řazen spolu s Janem Švankmajerem a Jiřím Bartou k nejvýznamnějším animátorům u nás. V roce 1993 začal učit animaci na katedře animované tvorby na pražské FAMU.

Pavel Koutský was born in Prague in December 1957 and he spent his whole childhood there.  He has always had a talent for visual art and has been developing his relationship to animated film since he was 13 – at that time he joined the Czech club for cinema amateurs (Český klub kinoamatérů) and started his first artistic attempts. After finishing his university studies, he worked for Krátký film Praha where he was focusing on short animated films. He became a significant representative and propagator of what is known as „total animation“ – a technique based on the fact that every single film shot is animated separately.  In 1986, he made a famous film CURRICULUM VITAE, a comedy revealing how many years of hard school work are hidden in a cirriculum vitae of a professional.  To the biggest successes of Pavel Koutský belongs MÉDIA from 1999 which was awarded with Silver Bear at Berlinale and Fipresci at the festival of animated films in Annecy, France. He is an author of many interesting films due to which he is regarded to be – together with Jan Švankmajer and Jiří Barta – one of the most significant animators in the Czech Republic. Since 1993, he has been a lecturer of animation at Institute of animated work, FAMU, Prague.  


husiti_08

režisér animovaných filmů


Václav Koubek

Vystudoval vysokou školu strojní v Liberci. Pracoval pro televizi, jako asistent střihu, u filmu jako asistent režie, prošel řadou divadel a zůstal u svobodného povolání. Jako herec se objevil i v Národním divadle (Zvony) a ve filmu (Keď hviezdy boli červené, Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem, Mikola a Mikolko, Co chytneš v žitě, Čert ví proč, Na stojáka aj.). Momentálně vše sloučil do Vesnického klubu Chotěmice, odkud své písně, povídky, pohádky a připravované filmy rozesílá do klubů celé republiky. Autorské filmy: Odjezd (1984), Hit (1984), Šatna (1985), Kára (1989).


Václav Koubek is a graduate from College of Engineering, Liberec. He was working as a film cut assistant for television, a film director assistant, in many theatres and ended up as an independent artist. As an actor, he could be seen in the National Theatre (Zvony) and in several films (Keď hviezdy boli červené, Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem, Mikola a Mikolko, Co chytneš v žitě, Čert ví proč, Na stojáka etc.). Recently, all his activities have been compounded and centralised in Village music club Chotěmice from which all his songs, stories, fairy tales and prepared films are distributed to clubs in the whole Czech Republic. He is an author of following films: Departure (1984), Hit (1984), Dressing Room (1985), Trolley (1989).

v%e2%80%a0clav-koubek

režisér krátkých filmů, hudebníkJuraj Herz

Juraj Herz (narozen 4. září 1934, Kežmarok) je český režisér, scenárista a herec židovského původu, narozený na Slovensku. Studoval fotografii na Umělecko-průmyslové škole v Bratislavě a později režii a loutkoherectví na DAMU v Praze. V letech 1960–1961působil jako herec a režisér v pražském divadle Semafor. Od roku 1961 působil jako asistent režie a později i jako režisér v Praze na Barrandově. V roce 1987 odešel do Německa, kde točil zejména pro televizi. Dnes žije opět převážně v Česku a točí filmy. Je členem Evropské filmové akademie. Jeho dílo se řadí k české nové vlně a vyznačuje se prvky hororu, specifického humoru a erotiky. Mezi jeho nejznámější filmy patří na Oscara navržený Spalovač mrtvol (1968), televizní film Sladké hry minulého léta (1969), za který získal Zlatou nymfu a Grand Prix na MTF Monte Carlo, drama Petrolejové lampy (1971), které bylo uvedené na MFF v Cannes, pohádka Panna a netvor (1978) nebo horor Upír z Feratu (1981). Z dalších výborných filmů lze zmínit např. Křehké vztahy (1979), Zastihla mě noc (1985) nebo až zpětně doceněnou Pasáž (1996). Za své celoživotní dílo také obdržel v roce 2009 Českého lva. V roce 2010 obdržel na festivalu v Karlových Varech Křišťálový glóbus za dlouholetý umělecký přínos světové kinematografii. Jeho dosud posledním celovečerním filmem je historické drama Habermannův mlýn (2010), otevírající kontroverzní kapitolu českých dějin – poválečný odsud Němců.

Juraj Herz (born September 4, 1934, Kežmarok) is a Czech director, a script writer and an actor born in Slovak Republic to a Jewish family. He studied photography at  University of Applied Arts in Bratislava and later also film direction and puppetry theatre   at  DAMU, Prague.  In 1960 and 1961 he was an actor and a theatre director in Semafor in Prague. In 1961, he became a film direction assistant and later on, a film director in Barrandov, Prague. He left to Germany in 1987 where he shot mainly for television. At this moment, he lives predominantly in the Czech Republic and makes films. He is a member of the European Film Academy. His work could be classified as what is known as Czech New Wave and it contains elements of horror, specific humour and erotica.  His most famous films are Spalovač mrtvol (1968), nominated for Oscar, Sladké hry minulého léta (1969), awarded with Golden Nymph and Grand Prix at the ITF Monte Carlo, a drama Petrolejové lampy (1971), presented at the IFF Cannes, a fairy tale Panna a netvor (1978) or a horror Upír z Feratu (1981).  Out of his other outstanding films, let us mention e.g.  Křehké vztahy (1979), Zastihla mě noc (1985) or Pasáž (1996) which was appreciated retrospectively. For his lifelong work, Juraj Herz was awarded with Český lev in 2009.  He was awarded for his artistic contribution to world cinematography with Křišťálový glóbus in Karlovy Vary in 2010. His latest feature film is a historic drama Habermannův mlýn (2010), opening a controversial chapter of Czech history – the post-war expulsion of Germans.

juraj-herz

režisér (film Pasáž)

Václav Reischl

Václav Reischl se narodil ve Větřní v roce 1947. V roce 1972 dokončil studium FAMU, o rok později emigroval do Německa. V roce 1978 založil spolu s Jurákem Liptákem filmovou a fotografickou produkční společnost R&L. Díky úspěšné komerční fotografické tvorbě vyprodukovali nejrůznější nezávislé hrané i dokumentární filmy a uspořádali mnoho výstav fotografie. Debutoval středometrážním filmem „Brouk“ (1981), následovaly hrané filmy „Polopravda“ (1984) a „Peníze a Chandra“ (1988). Žije ve Stuttgartu, po revoluci se věnuje hlavně dokumentární tvorbě – „Není Hietler jako Hitler“ (2006), „Návrat do vlasti“ (2008), „Šubrtovo rodinné album“ (2016), „Pekařův hrobář“ (2016). „Když jsem roku 1973 jel vlakem k německé hranici, věděl jsem, že se sem možná už více nebudu moci vrátit, nikdy již možná neuvidím rodiče, kamarády, rybník. Tak to byl dost špatný pocit, avšak vše mi říkalo, že odejít musím, měl jsem tu potřebu, na rozdíl od ostatních mých spoluobčanů, být svobodný a zbavit se strachu, že jiní, jejichž názory a hodnoty jsem nesdílel, budou rozhodovat o mém  životě. Mé filmy jsou vlastně mojí psychoterapií ve smyslu potvrzení, že mé tehdejší rozhodnutí má i dnes pro mě platnost. Svou filmovou práci jsem ale nikdy nechápal jako ´exulantskou tvorbu´; spíš jako hledání nějakého všeobecného ´pohledu a chápání´stále se měnící ´reality´. A toto hledání vychází z nespokojenosti s danou realitou nebo jejím ustáleným výkladem,“ říká o sobě a své tvorbě sám Václav Reischl, významný tvůrce českého filmu v exilu.

Václav Reischl was born in Větřní in 1947. In 1972, he finished his studies at Film and Tv School of the Academy of Performing Arts (FAMU)  in Prague and one year later he emigrated to Germany. In 1978, together with Jurák Lipták, Václav Reischl founded a film and photography production company called R&L. Thanks to their success in commercial photographic work, they managed to produce various independent feature films and documentary films and also organize many photography exhibitions. Václav Reischl made his debut with a middle-length film „Brouk“ (1981), followed by feature films „Polopravda“ (1984) and „Peníze a chandra“ (1988). Václav Reischl lives in Stuttgart; since the velvet revolution, he has been engaged mainly in documentary films -„Není Hietler jako Hitler“ (2006), „Návrat do vlasti“ (2008), „Šubrtovo rodinné album“ (2016), „Pekařův hrobář“ (2016). „When I went by train towards the German boarders in 1973 I knew there was a possibility that I would not be able to return back, to see my parents, friends, the pond. That was quite an unpleasant feeling, though I sensed that I had to leave; alike my fellow citizens, I needed to be free and get rid of the fear that other people whose opinions and values I could not share would decide about my life. Actually, my films represent my psychotherapy in the sense that they confirm that my then decision is still valid today. However, I never consider my film work as ‘exile work’; it is rather a search for a general ‘view and understanding’ of a constantly changing ‘reality’. And this search is motivated by dissatisfaction regarding the particular reality or its well established interpretation” says about himself and his work Václav Reischl, an eminent maker of Czech films in exile.

vaclav-reischl

režisér (filmy Brouk a Pekařův hrobář)

Anita Krausová

Narozena 13. 1. 1985 v Trutonově, herečka Divadla Disk a Meet Factory, moderátorka Radia Wave. Její příjemný hlas se neobvyklým způsobem postará o českou verzi filmu Prosím, slone.

Anita Krausová was bor on January 13th 1985 in Trutnov. She is an actress in the Disk Theatre and Meet Factory Theatre and a speaker of Radio Wave. Her nice voice will be an unusual way to the Czech version of the film Please, Mr. Elephant.

anita_krausova

speakerka u filmu Prosím, slone, herečka

speaker of the film Please, Mr. Elephant, actress