Slider Title

Short Excerpt

2017 připravujeme aktuální seznam

Krzysztof

aaaaaaaaaaa


krzysztof-lukaszewicz
AAAAAAAA

aaaaaaaa

Leszek

aaaaaaaaaaa

AAAAAAA

aaaaaaaaa


Petr

aaaaaaaaa


scenárista (film Vedlejší účinky)

AAAAAAAAA

aaaaaaaarežisérka 


Michaela

aaaaaaa

režisérka filmu Šest dníMartina

aaaaaaaaaaaa

režisérka filmu Zelená vlnaKonrad Paszkowski

Ředitel Solanin Film Festivalu, který se specializuje především na nezávislé a offové filmy. Letošní již 8. ročník proběhl v srpnu již tradičně v polském městě Nowa Sól.

Konrad Paszowski is a director of Solanin Film Festival which specialises mainly on independent films. This year, the already 8th year of the festival took place traditionally in a Polish town Nowa Sól in August.

konrad-paszkowski

ředitel Solanin Film Festiwalu

Grzegorz Potęga

Ředitel Solanin Film Festivalu, který se specializuje především na nezávislé a offové filmy. Letošní již 8. ročník proběhl v srpnu již tradičně v polském městě Nowa Sól.

Grzegorz Potega is a director of Solanin Film Festival which specialises mainly on independent films. This year, the already 8th year of the festival took place traditionally in a Polish town Nowa Sól in August.

grzegorz-potega

ředitel Solanin Film Festiwalu

Grzegorz

aaaaaa


polský distributor (filmy Ederly, Prosím, slone)

Artur Zaborski

Polský filmový kritik, bývalý šéfredaktor portálu Stopklatka.pl, publikuje v časopisech „Kino“, „Aktivist“ a „Dziennik. Gazeta Prawna“ a na portálech „Interia.pl“ a „ARTPapier“. Vystudoval filmovou a literární kritiku na Univerzitě Jagellonské v Krakově. Spolupracuje s několika festivaly v Polsku, přednáší na filmových akademiích pro děti a mládež. Letos na festivalu povede přednášku o významném polském režisérovi Grzegorzi Królikiewiczowi.

Artur Zaborski is a Polish film reviewer, ex-editor in chief of the portal Stopklatka.pl. Artur Zaborski publish his film review in journals „Kino“, „Aktivist“ a „Dziennik. Gazeta Prawna“ and on the portals „Interia.pl“ a „ARTPapier“. Artur Zaborski studied film and theatre review at the University Jagellonská in Krakow. Artur Zaborski cooperates with some film festivals in Poland and he has lectures for children and youth at film academies. This year, Artur Zaborski is going to present his lecture on an eminent Polish director Grzegorz Krolikiewicz at the festival 3Kino.

artur-zaborski

filmový kritik, novinář, přednášející

Barbara Harumová Hessová

Absolvovala studium Produkce a distribuce filmového umění a multimédií na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě s cenou rektora VŠMU. Následně pak doktorandské studium. Pracovala pro několik produkčních společností na výrobě dokumentárních a hraných filmů a televizních seriálů. Pracovala pro Audiovizuální fond jako administrátor žádostí, později jako člen několika odborných komisí. V roce 2007 založila AH Production, kde se věnuje vývoji a produkci celovečerních a dokumentárních hraných filmů a spolupráci na televizních relacích a seriálech. Byla účastnicí Emerging Producers 2014, programu organizovaného MFF Jihlava. Působí jako interní pedagog na Katedře produkce a distribuce a jako proděkanka pro zahraničí na FTF VŠMU.

Barbara Harumová Hessová graduated in film and multimedia production and distribution at the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava, where she received the Rector’s Prize and subsequently undertook her doctoral studies. She has worked for several production houses on documentary and feature films, as well as TV serials. She has also worked for the Audiovisual Fund as a grant application administrator and later as a member of various Fund expert committees. In 2007, she founded AH Production where she develops and produces feature-length documentaries and feature films, as well as cooperation on TV programs and serials. She was a participant in the Emerging Producers 2014, program organized by the Jihlava International Film Festival. She teaches as an internal member of the faculty at the Department of Production and Distribution and is Vice-Dean for International Relations at the Film and Television Faculty of VŠMU.

barbara-hessov%e2%80%a0

producentka (film Stanko

Peter Harum

Absolvoval studium střihové skladby na VŠMU v Bratislavě. Mezi nejúspěšnější filmy patří autorský dokumentární film „Vladkova cesta“ (2010 – Cena Literárneho fondu za umělecký výkon v oblasti dokumentárního filmu), hraný film „Ja som baník, kto je viac (Grand prix na festivalu Áčko 2012 a taky nominace na festivalu v Amsterdamu) a celovečerní dokumentární film „Cigáni idú do volieb“ (Zvláštní uznání za mimořádně kvalitní střihovou složku filmu – ocenění Silver Eye 2012). Vedle toho se věnuje taky televizní tvorbě (Nové bývanie, Áno, šéfe, Gen.sk, Nebíčko v papuľke,…). Působí jako externí pedagog střihové skladby na Masmediální fakultě PEVŠ.

Peter Harum studied film editing at the Academy of Performing Arts (VŠMU) in Bratislava. His most successful films include: the original documentary „Vladkova cesta“ (awarded the Literary Fund Prize for artistic achievment in 2010 in the category of documentary film); the feauture length film „Ja som baník, kto je viac“ (awarded the Grand prix at the Áčko festival in 2012, as well as a nomination at the festival in Amsterdam); and the full-length documentary „Cigáni idů do volieb“ (awarded the Silver Eye 2012, a speciali recognition for extraordinary quality of editing). He works on television productons as well (Nové bývanie, Áno, šéfe, Gen.sk, Nebíčko v papuľke, etc.). Harum is an external lecturer in editing at the Mass Media Faculty of PEVŠ.peter-harum

střihač (film Stanko)Peter

aaaaaa

herec (film Stanko)Pavel

aaaaaaaa


režisér animovaných filmů


Václav

aaaaaaaaa

v%e2%80%a0clav-koubek

režisér krátkých filmů, hudebníkJuraj

aaaaaaaaa

režisér (film Pasáž)

AAAAA

aaaaaaaaaa

režisér aaaaaaaa

AAAAAAA

aaaa

anita_krausova

aaaa


aaaaaa