Slider Title

Short Excerpt

Láska v městě zahrad / Love in the City of Gardens

(Miłość w mieście ogrodów, Polsko; 2016; 105 min.; DCP)

Režie/Director: Adam Sikora, Ingmar Villqist

Scénář/Writer: Adam Sikora, Ingmar Villqist 

Kamera/Cinematography by: Adam Sikora

Hudba/Music by: The Dumplings, Tymoteusz Bies

Hrají/Cast: Ireneusz Czop, Urszula Grabowska, Michalina Olszańska, Łukasz Sikora, Justyna Święs, Grażyna Szapołowska ad.

Producent/Producer: Magdalena Nowacka

KOUPIT VSTUPENKU
LVMZ1

Manželé Michal (Ireneusz Czop) a Marta (Urszula Grabowska) jsou respektovanými profesionály ve svých oborech – Michal v oboru architektury, Marta vede uměleckou galerii. Mají spolu téměř dospělého syna. Jejich pracovní úspěchy se však neodrážejí v manželském životě, kterým se táhne stín dřívější Michalem způsobené autonehody. Vzájemné odcizení způsobí navázání vedlejších milostných vztahů obou dvou. Zejména Michal fyzicky i psychicky téměř až propadne mladé tanečnici Julii. Jde o vášeň a závislost, ze které zdánlivě není cesty zpět. Film, který uvádíme v absolutní české premiéře, se odehrává v „městě zahrad“ Katovicích, které se v posledních letech proměnilo z industriální lokality na architektonicky skvostné místo. Je společným režijním dílem i u nás dobře známého a renomovaného kameramana Adama Sikory (filmy Lecha Majewského či Jerzyho Skolimowského, mj. také ocenění za filmy „Ve stínu“ a „Já, Olga Hepnarová“) a dramatika Ingmara Villqista, který se ve svých dílech zabývá komplikovanými vztahy mezi blízkými. Ve výrazné roli živočišné Julie se objevuje dnes již velmi populární Michalina Olszańska (mnohonásobně oceněná herecká představitelka Olgy Hepnarové). Právě ona je hlavní aktérkou odvážných milostných scén, kterými film oplývá.

MFF 3Kino


Husband Michal (Ireneusz Czop) and his wife Marta (Urszula Grabowska) are respected in their professions – Michal as an architect, Marta as a head of a gallery of art. Together, they have an almost grown-up son. However, their success in work does not reflect in their marriage which has been negatively influenced by a car accident caused by Michal. Their mutual alienation results in extramarital sexual relationships of both of them. Especially Michal becomes physically and mentally almost obsessed with a young dancer Julie. It is a desire and an addiction from which there is seemingly no way back. This movie, presented as an absolute Czech premiere, is situated in what is known as the town of garden, Katowice, which has in recent years turned from an industrial area into an architectonic treasure. The movie is a joint work of very well know and reputable cameraman Adam Sikora (movies by Lech Majewsky or Jerzy Skolimowsky, among others awards for movies “In the shadows” and “Já, Olga Hepnarová”) and playwright Ingmar Villqist who often describes complicated relationships between loved ones. The noticeable role of sensuous Julie is played by at the moment already very popular actress Michalina Olszańska (multiply awarded for her character of Olga Hepnarová). Michalina Olszańska is also the main participant in the courageous sexual scenes which the movie is full of.

Miloš Máca