Slider Title

Short Excerpt

Povolení k odstřelu / The Blast

(Pozwolenie na odstrzał, Polsko; 1972; 63 min.; DVD)

Režie/Director: Krzysztof Kieślowski

Scénář/Writer: Krzysztof Kieślowski, Zofia Posmysz

Kamera/Cinematography by: Andrzej Barszczyński

Hudba/Music by: Teresa Bancer

Hrají/Cast: Anna Ciepielewska, Danuta Nagórna, Józef Nowak, Andrzej Seweryn, Zygmunt Kęstowicz ad.

Producent / Producer: Telewizja Polska

KOUPIT VSTUPENKU


PHOTO: TVP/EAST NEWS
Teatr Telewizji 1972 - Zezwolenie na odstrzal - wnyki, rez. ? 
N/Z: Andrzej SewerynJ-6986-5


Nikdy nevysílaný televizní film Krzysztofa Kieślowského, originálně existující pouze v telerecordingovém záznamu. Již v tomto autorově raném a u nás i v české literatuře absolutně neznámém filmu se objevují zárodky, které byly posléze tak typické pro filmy morálního neklidu, ke kterému Kieślowski částí své tvorby výrazně přispěl. Lesník Szymon pozoruje jednoho dne profesora a adjunkta, jak kráčejí lesem se zbraní v ruce. Svou ženou je Szymon nabádán, aby spatřenou situaci, svědčící o tom, že se děje něco nepravého, řešil. Szymonovi se ale do radikálního řešení příliš nechce, protože má špatné zkušenosti s lidmi, kteří si o sobě myslí, že stojí nad zákonem. Byl to právě profesor, který se před lety zasloužil o to, že byl Szymon převelen do horšího rajónu, a totéž se může opakovat. Rozdílný názor Szymona a jeho ženy na dřívější Szymonovu zdravou nepokoru a nynější touhu jít cestou nejmenšího odporu tvoří základní ideový konflikt prolínající se celým filmem.


MFF 3Kino


A TV film by Krzysztof Kieślowski which has never been presented yet and originally existed only as telerecording. Already in this early – and in the Czech Republic totally unknown – piece of work, the author shows some of the characteristic signs of what is later known as Polish film of moral uneasiness to which Krzysztof Kieślowsky contributed significantly with some of his work. One day, forester Szymon sees a profesor and an officer walking in the woods with guns in their hands. Szymon is encourages by his wife to deal with this situation which suggests there is something wrong going on. However, Szymon is reluctant because of his bad experiences with people who think they are above the law. It was also the profesor due to whom Szymon had to move to a worse district and the same could happen again now. The difference of opinion between Szymon and his wife regarding Szymon’s previous healty lack of submisson and nowadays tendency to take the path of least resistence is the basic ideological leitmotiv of the whole film.

Miloš Máca