Slider Title

Short Excerpt

Šach / Check

(Szach królowi, Polsko; 1972; 36 min.; DVD)

Režie/Director: Krzysztof Kieślowski


Scénář/Writer: Kamilla Klein

Kamera/Cinematography by: Barbara Sałacka

Hudba/Music by: Irena Wodiczko

Hrají/Cast: Michał Pawlicki, Kazimierz Zarzycki, Andrzej Prusad

Producent/Producer: Telewizja Polska

KOUPIT VSTUPENKU (+film POVOLENÍ K ODSTŘELU)


PHOTO: TVP/EAST NEWS
Teatr Telewizji 11.1971 - Szach krolowi, rez. Krzysztof Kisielewski
N/Z: Michal PawlickiJ-6502-8

Ve všech v České republice dostupných pramenech o Krzysztofu Kieślowském je uváděn jako první hraný režijní počin tohoto autora krátkometrážní televizní film „Podchod“ (1973). Málokdo však ví, že před „Podchodem“ měl Krzysztof Kieślowski na svém kontě už dva televizní hrané filmy z roku 1972, nikdy a nikde nevysílané „Povolení k odstřelu“ (viz samostatná anotace) a středometrážní „Šach“, který se alespoň dočkal uvedení v polské televizi. Dva muži spolu hrají šachy. Jedním z nich je vesnický mladík, ve kterém byl náhodou odkryt talent pro tuto hru, druhým je bývalý právník, který má za sebou těžkou zkušenost z druhé světové války, během které byl bezdůvodně zatčen a uvězněn v hotelovém pokoji. Právě tam se naučil dokonale tuto hru, kdy hrál sám proti sobě, avšak nyní již 20 let šachy nehrál. Během partie starší muž vypráví mladšímu svůj válečný příběh.

MFF 3Kino


According to all sources regarding Krzysztof Kieślowski available in the Czech Republic, his first feature film directed by him was a short TV film „Underpass“ from 1973. However, hardly anybody knows that before the „Underpass“, Krzysztof Kieślowski had already done 2 others TV feature film in 1972, namely the film „Permission to blast“ (for more details, look at the separete anotation), which was never presented anywhere, and „Chess“, which was at least shown in Polish television. Two men are playing chess together, one of them is a young country men who has by pure accident discovered his talent for the play, and the other is a former lawyer with a hard experiences from the World War II when he was arrested and imprisoned in his hotel room without any reason. In that room he learned how to play chess as he played against himself but he has not played for last 20 years. During the play, the older man tells his war story to the younger one.

MFF 3Kino