Slider Title

Short Excerpt

Tři rozmluvy o životě / Three Conversations on Life

(Trzy rozmowy o życiu, Polsko; 2016; 24 min.; DVD)

Režie/Director: Julia Staniszewska

Scénář/Writer: Julia Staniszewska

Kamera/Cinematography by: Kacper Lisowski, Adam Palenta, Tomasz Wolski

Střih/Editing by: Adriana F. Castellanos

Producent/Producer: Anna Gawlita

KOUPIT VSTUPENKU
Trirozmluvy2

Zajímavý krátký dokument zobrazuje tři smutné a bolestné rozhovory mezi matkou a dcerou. Dcera porodila dvě děti, které však přišly na svět díky umělému oplodnění. Matka tuto metodu z důvodu své katolické víry neuznává, o to je paradoxnější, že je povoláním lékařkou. Obě dvě však děti ze srdce milují, což je možná jediná věc, která je dokáže názorově spojit. Režisérka Julia Staniszewska se ve svém filmu nesnaží stavět na jednu či druhou stranu, jejím cílem je naopak porozumět oběma protagonistkám a ani jednu z nich za své názory nesoudit.


MFF 3Kino


An interesting short documentary shows three sad and painful discussions between a mother and a daughter. The daughter gave birht to two children, conceived nevertheless thanks to the assisted reproduction. Because of her Catholic faith, the mother does not approve these methods which is a great paradox considering the fact that she is a doctor. However, both of the women love the children deeply which is perhaps the only thing that can unit their opinions. Director of the film, Julia Staniszewska, does not try to taky any position in the dispute of the women, to the contrary, her goal is to understand both of the sides without judging any of them.

MFF 3Kino