Slider Title

Short Excerpt

Speciální poděkování za finanční podporu festivalu

Special thanks for financial support of the festival belong to

Aktuality_WEB_PIP_2018
Polský Institut Praha

Festival by se nemohl konat bez výrazné finanční podpory Polského institutuv Praze, kterému tímto srdečně děkujeme! Polský institut v Praze je rovněž stálýmpartnerem našeho festivalu.

The festival couldn’t take place without big financial support from Polish Institute in Prague and we strongly thank for it! Polish Institute in Prague is also a permanent partner of our festival.


Aktuality_WEB_PLVelv._2018
Velvyslanectví Polské republiky v PrazeAktuality_WEB_IAM_2018
Instytut Adama Mickiewicza
Aktuality_WEB_Klub._2018
Klubu Polského Kapitálu v České RepubliceDále děkujeme

Film Europe

Ivan Hronec

Jan Hladoník

Café Atlas

Karlu Duškovi a jeho týmu

Kinobox.cz

Lukáš Král


Konrad Paszkowski

Grzegorz Potęga

Andrzej Kawala

Tadeusz Wantuła

Piotr Kotowski

Pavla Zimová

Apolena Menšlová

Daniela Uhrová

Grzegorz Rylski

Michal Špunda – Tiskárna Polygraf, s.r.o.

Maria Magdalena Nowakowska

Jana Khalifa

Fabi Khalifa

Alžběta Jilečková

Michal Šindelář

Michal Paskowski

Wojciech Olszewski

Olga Píšová

Marek Zicha

Slobodanka Radun a synové

Daniel Valášek

Prof. JUDr. Jiří Srstka

Hanka Zajacová

Jana Poláková

Pavel Šimáček

… a všem dalším, kteří pomohli po uzávěrce toho katalogu a nestihli zde být uvedeni…

… a všem dalším, kteří MFF 3Kino jakkoliv pomohli…

… a všem, které jsme během příprav festivalu a během jeho konání zanedbávali a trpěli nám to.

… and to all the others who helped us after the deadline of this catalogue and therefore we had not been able to write their names down…

… and to all others who helped the film festival 3KINO in any way…

… and last but not least, to all who have been receiving less of our attention during the preparation of the festival and during the festival itself, and yet have been tolerating it.