Slider Title

Short Excerpt

Speciální poděkování za finanční podporu festivalu

Special thanks for financial support of the festival belong to

logoIP_cz_400x400
Polský Institut Praha

Festival by se nemohl konat bez výrazné finanční podpory Polského institutuv Praze, kterému tímto srdečně děkujeme! Polský institut v Praze je rovněž stálýmpartnerem našeho festivalu.

The festival couldn’t take place without big financial support from Polish Institute in Prague and we strongly thank for it! Polish Institute in Prague is also a permanent partner of our festival.


bsp6ds
Polski instytut sztuki filmowej

Festival by se nemohl konat bez výrazné finanční podpory Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, kterému tímto srdečně děkujeme!

The festival couldn’t take place without big financial support from Polski Instytut Sztuki Filmowej and we strongly thank for it!

loga2017

Ing. Petr Kuchař

Ing. Petr Vopelka

Dhaba Beas s.r.o.

Mgr. Adam Zlámal

MUDr. Beáta Philippová

MUDr. Marie Mácová

MUDr. Jiří Čapek

MUDr. Ludmila Říhová

Ľubomír Dobrovoda

Zdeněk Valášek

Eva Valášková

Małgorzata Serwatka

Josef Měchura

CityBee


Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Zvláštní poděkování/ Special thanks

Martina Zajacová – podpora všeho druhu, komunikace, překlady polský jazykfor all of her support, communication, translating into Polish

Alice Aronová – public relations, propagace
AZ Tools s.r.o. – postprodukční práce, titulky / postproduction work, subtitles
Teodorik Menšl – web, grafické práce / web, graphic design
František Polák – grafické práce / graphic design
Deborah Menšlová – web
Helena Krejčíková – překlady anglický jazyk / translating into English
Eva Bojanovská – překlady polský jazyk / translating into Polish
Kajetán Písařovic – hlas (radio spot) / voice (radio advertisement)
Needles – sound studio
Marek Zicha – kamera (znělka) / cinematography (trailer)
David Šťastný – střih (znělka) / editing (trailer)
Matouš Hekela – hudba (spot, znělka) / music (radio advertisement, trailer)
Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Michaela Marksová Tominová

Velvyslanectví Polské republiky v Praze:

Grażyna Bernatowicz

Polský institut v Praze:

Maciej Ruczaj, Jitka Rohanová

CinemArt, a.s., CinemArt Plus, s.r.o, Kino Atlas v Praze, Kino Evald v Praze:

Ondřej Trantina, Alice Aronová, Petr Farkaš, Petr Lášek, Miroslav Ráž

Martina Zajacová – podpora všeho druhu, komunikace, překlady polský jazykfor all of her support, communication, translating into Polish

Alice Aronová – public relations, propagace
AZ Tools s.r.o. – postprodukční práce, titulky / postproduction work, subtitles
Teodorik Menšl – web, grafické práce / web, graphic design
František Polák – grafické práce / graphic design
Deborah Menšlová – web
Helena Krejčíková – překlady anglický jazyk / translating into English
Eva Bojanovská – překlady polský jazyk / translating into Polish
Kajetán Písařovic – hlas (radio spot) / voice (radio advertisement)
Needles – sound studio
Marek Zicha – kamera (znělka) / cinematography (trailer)
David Šťastný – střih (znělka) / editing (trailer)
Matouš Hekela – hudba (spot, znělka) / music (radio advertisement, trailer)
Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Michaela Marksová Tominová

Velvyslanectví Polské republiky v Praze:

Grażyna Bernatowicz

Polský institut v Praze:

Maciej Ruczaj, Jitka Rohanová

CinemArt, a.s., CinemArt Plus, s.r.o, Kino Atlas v Praze, Kino Evald v Praze:

Ondřej Trantina, Alice Aronová, Petr Farkaš, Petr Lášek, Miroslav Ráž

Dále děkujeme

Film Europe

Ivan Hronec

Jan Hladoník

Café Atlas

Karlu Duškovi a jeho týmu

Kinobox.cz

Lukáš Král


Konrad Paszkowski

Grzegorz Potęga

Andrzej Kawala

Tadeusz Wantuła

Piotr Kotowski

Pavla Zimová

Apolena Menšlová

Daniela Uhrová

Grzegorz Rylski

Michal Špunda – Tiskárna Polygraf, s.r.o.

Maria Magdalena Nowakowska

Jana Khalifa

Fabi Khalifa

Alžběta Jilečková

Michal Šindelář

Michal Paskowski

Wojciech Olszewski

Olga Píšová

Marek Zicha

Slobodanka Radun a synové

Daniel Valášek

Prof. JUDr. Jiří Srstka

Hanka Zajacová

Jana Poláková

Pavel Šimáček

… a všem dalším, kteří pomohli po uzávěrce toho katalogu a nestihli zde být uvedeni…

… a všem dalším, kteří MFF 3Kino jakkoliv pomohli…

… a všem, které jsme během příprav festivalu a během jeho konání zanedbávali a trpěli nám to.

… and to all the others who helped us after the deadline of this catalogue and therefore we had not been able to write their names down…

… and to all others who helped the film festival 3KINO in any way…

… and last but not least, to all who have been receiving less of our attention during the preparation of the festival and during the festival itself, and yet have been tolerating it.