Slider Title

Short Excerpt

POŘADATELÉ

Logo new_2019_8
MFF 3Kino - Praha

3KINO, z. s. 

spolek se sídlem:

Pertoldova 3329/27

143 00 Praha 4

IČ: 03909859

DIČ: CZ 03909859

Vavrinec_01_CB
Vavřinec Menšl

ředitel festivalu 

V roce 2015 obdržel novinářskou cenu Czech Press Photo v kategorii Online Feature. Jako reportér-režisér spolupracuje s publicistickým pořadem České televize Reportéři ČT. Debutoval celovečerním, sociálně-psychologickým filmem 5 Pravidel (2013), který byl uveden na českých, ale i zahraničních festivalech. Kromě toho, že pořádá MFF 3Kino – Praha, spolupracuje také s festivaly Filmového babí léto v Třinci a Solanin Film Festiwal. Je členem poroty MFSF Písek – dramaturg sekce polské kinematografie. V letech 2008 a 2009 vytvořil soubor portrétních fotografií osobností českého disentu, přičemž nejznámější je portrét básníka Ivana Martina Jirouse. Fotografuje architekturu, módu a design pro tuzemské i zahraniční časopisy, natáčí reklamy. Vystavoval ve Fragnerově galerii v Praze či v Centru architektury ve Vídni. 

As a director, Vavřinec Menšl debuted by full-length documentary entitled 5 Rules. This movie was shown at both Czech and international festivals, for example in Czech Finále Plzeň, in Czech/Poland 21. Filmové babí léto (Hrčava-Jaworzynka), in Poland – Lubuskie Film Summer Łagów and Solanin Film Festiwal, in Slovakia – Cinematik Piešťany and Febiofest Bratislava. In addition to holding the film festival 3Kino is a member of the jury Filmové babí léto in Třinec. Previously Menšl had worked on festival Pološero (Twilight) for Czech TV. Among other activities he is also directing current-affairs program for TV Barrandov called Bez cenzury (Without Censorship). As cinematographer and screenwriter he has collaborated in a number of other projects that are now in the progress, for example Paměť domů (The Memory of Buildings), Vyprávěj svůj příběh (Tell Your Personal Story) or Divadlo Sklep 1971–2012 (Theatre Sklep 1971–2012). He is also doing short travelogue reports for National Geographic. Currently he is involved, as a film tutor, in experimental project Aktivně do života (Active Life) where he works with young people who have ADHD syndrome. An observational documentary film entitled První třída (First Grade), what is based on this theme, is now in progress.

Other Menšl’s profession is photography. During 2008–2009 he had created a set of portraits of about thirty persons within the project My jsme to nevzdali (We Haven’t Given Up). These photographs were exhibited at the outdoor panels from the Prague Castle through Kampa Island to Wenceslas Square and were exposed during the film event One World Festival, too. Many photos he also took for a non-profit organization Isida Amanti and its against domestic violence campaign Isida Amenti Tour. He started with reportages at first, later on with arranged photos and today it is mostly architecture, fashion and design for domestic and international magazines such as National Geographic, MF Dnes, Instinct, Týden, ForMen, Design Home, H.O.M.I.E., ELLE DECOR, Glanc and others. His works have also been on display in many galleries – most recently the Fragner Gallery in Prague and the Architecture Center in Vienna’s MuseumsQuarter.

Zadebiutował jako reżyser w 2013 roku filmem dokumentalnym „5 pravidel (5 zasad). Film był wprowadzony na czeskich, ale także na międzynarodowych festiwalach; w Czechach – Finale Plzen 21. Lato filmowe Hrčava-Jaworzyka; w Polsce – Lubuskie Lato Filmowe Łagów i Solanin Festiwal Filmowy, w Słowacji – Cinematik Pieszczany i Febiofest Bratysława. Oprócz organizacji festiwalu filmowego 3Kino jest członkiem jury na Festiwalu Filmowym Babie lato w Trzyńcu. 

Współtworzył program dokumentalny w Telewizji Czeskiej „Pološero“ (Pólmrok). Dla TV Barrandov byl reżyserem reportaży w programie publicystycznym „bez cenzury“. 

Jest również zaangażowany w kilka projektów, które są obecnie w produkcji, takich jak „Paměť domů“, „Vyprávěj svůj příběh“ „Divadlo Sklep od 1971 do 2012“. Dla National Geographic robi reportaże podróżniczych. Jako wykładowca filmu jest zaangażowany w projekcie eksperymentalnym „Aktivně do života“ (Aktywnie do życia), gdzie pracuje się z młodzieżą z syndromem ADHD. Na ten sam temat jest niedokończony film dokumentalny (robiony metodą przyspieszonych zdjęc) „První třída“.

W latach 2008 i 2009 stworzył kolekcję portretów trzydziestu osobistości czeskiego dysentu. Te fotografie były wystawiane w projekcie „My jsme to nevzdali“(Post Bellum) w panelach zewnętrznych po drodze z Zamku Praskiego przez Kampa do Placu Wacława, następnie zostały wystawione podczas Światowego Festiwalu „Jeden svět“ (One world).  Dla non-profit organizacji Isida Amenti stworzył kampanię przeciwko przemocy domowej Isida Amenti Tour (Praga, Brno, Ołomuniec, Ostrawa, Bratysława). 

Robi fotografie z architektury, mody i designu w czasopismach krajowych i zagranicznych, takich jak National Geographic, MF Dnes, Instinkt, Týden, ForMen, Design Home, H.O.M.I.E., ELLE DECOR, Glanc.  Miał wystawę fotografii w Fragner Gallery w Pradze oraz w Centrum Architektury w Wiedniu. 

Milos_01_CB
Miloš Máca


Vystudoval práva na Univerzitě Palackého v Olomouci a Teorii a dějiny filmu na Masarykově univerzitě v Brně (obojí abs. 2005). V období 2006 až 2010 přednášel dějiny filmu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, od roku 2008 píše pro časopis Film a doba. Kromě toho, že pořádá filmový festival 3Kino spolupracuje také s festivaly Filmového babí léto v Třinci a také s festivalem Lubuskie lato filmowe v polském Lagowě, na obou zajišťuje českou a slovenskou část programu. Mimo oblast filmu pracuje jako právník se zaměřením na medicínské právo.

He graduated simultaneously at the Law School, Palacký University Olomouc, and the theory and history of the film at the Masaryk University in Brno (both in 2005). Form 2006 to 2010 he lectured at University of South Bohemia in České Budějovice, since 2008 he has contributed to the journal Film a doba. Miloš Máca not only organize the film festival 3Kino, he cooperates with the festivals Filmové babí léto in Třinec and Lubuskie lato filmowe in Łagów, where he is responsible for the Czech and Slovak part of the program.  Apart from his activities in the area of film, Miloš Máca works as a lawyer with a specialisation in medical law. 

Studiował prawo na Uniwersytecie im.Palackiego w Ołomuńcu i Teorii i historii filmu na Uniwersytecie im.Masaryka w Brnie (oboje abs. 2005). W latach 2006 i 2010 był wykładowcą historii filmowej na Jihočeském Uniwersytecie w Czeskich Budziejowicach. Od 2008 roku pisze artykuly do magazynu Film a doba. Oprócz tego organizuje festiwal filmowy 3Kino i współpracuje również z Festiwalem filmowy w Trzyńcu i z Lubuskim Latem Filmowym w polskim Łagowie, gdzie zabezpiecza czeską i słowacką część programu. Poza obszarem filmu pracuje jako prawnik z naciskiem na prawo medyczne.