Porota / Jury 2022

Marlena Gabryszewska

Filmová vědkyně, polonistka a animátorka. V současné době vede asociaci Stowarzyszenie kin studyjnych, která v rámci podpůrného programu „Sieć Kin Studyjnych“ pořádá vzdělávací aktivity určené mladému filmovému publiku. Cílem asociace je propagace hodnotných filmových snímků v řetězci artových kin „Studio Cinemas“. Gabryszewska zároveň spolupracuje s Letní filmovou akademií ve Zvěřinci a Camerimage. Působila jako vedoucí programového oddělení kina Iluzjon. V roce 2016 převzala vedení nově otevřeného kina Elektronik a určila jeho směřování a programový charakter. V té době bylo kino dvakrát nominováno na cenu Polského filmového institutuv kategorii Nejlepší kino. Marlena Gabryszewska je laureátkou ceny Kinař roku.


Marlena Gabryszewska is a film scientist, Polonist and animator. She is President of the association named Stowarzyszenie kin studyjnych, which holds educational activities for the young film audience within the project named “Sieć Kin Studyjnych”. The aim of the association is to promote valuable films within the Studio Cinemas. Gabryszewska also cooperates with the Summer Film School in Zvěřinec and with Camerimage. In the past, she was a head of the program department in the Iluzion Cinema. In 2016, she took over the management of the newly opened cinema Elektronik and she defined its direction and program character. At that time, the cinema was nominated twice by the Polish Film Institute in the Best Cinema cathegory. Marlena Gabryszewska is the 2018 laureate of the Cinematographer of the Year award.Vladimír Just

Český divadelní kritik, teoretik a pedagog.         Od roku 1996 vyučuje na Katedře divadelní vědy FF UK, kde byl v roce 2011 jmenován profesorem oboru Dějiny a teorie divadla. Od roku 1969 uveřejnil přes 3000 studií, článků  a recenzí        o divadle, mediích a filmu. Je držitelem několika cen za uměleckou kritiku (Cena F. X.  Šaldy nebo cena Kristián). Publikuje také v zahraničí, zejména v angličtině, španělštině a italštině. Vydal přes 20 knižních publikací, mezi nejznámější patří Věc: Vlasta Burian (1991, 2001), Velký slovník floskulí (2003–2005)             a monografie o Faustovi Světák nebo Kavalír Páně (2013). Společně s bratrem Jiřím je autorem několika divadelních her.


Vladimír Just is a Czech theatre critic, theorist and teacher. Since 1996 he’s been teaching at the Department of Theatre Studies at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague, where he was also named a Professor  in 2011. Since 1969, he’s published over 3000 studies, articles and reviews about theatre, media and film. He is a holder of a several awards in the field of art criticism (F. X. Šalda or Kristián Prizes). He also publishes in abroad, above all in English, Spanish and Italian. In Czech, he’s published over 20 books, such as Věc: Vlasta Burian (1991, 2001), Velký slovník floskulí (2003–2005) or monography about Faust named Světák nebo Kavalír Páně (2013). Together with his brother Jiří, he is the author of a several plays.Adam Sikora

Polský režisér, scenárista, kameraman a fotograf. Vystudoval kameru na Národní filmové škole v Lodži. Je autorem mnoha scénářů, natočil řadu dokumentů a celovečerních filmů. Jako kameraman se podílel i na několika českých filmech, například Ve stínu (2012) nebo Já, Olga Hepnarová (2016). Největší ohlas získaly projekty, které realizoval   s Lechem Majewským, Jerzy Skolimowským a Piotrem Dumałou.


Polish director, screenwriter, cinematographer, and photographer. He studied cinematography at the National Film School in Łódź. He has written several screenplays and has shot 40 documen taries and feature films as a cinematographer. On his most acclaimed projects he cooperated with Lech Majewski, Jerzy Skolimowski and Piotr Dumała. As a cinematographer, he has also worked on several Czech films, including In the Shadow (2012) and I, Olga Hepnarová (2016).