Moje dcery krávy / Moje córki krowy

V kinech

  • Režie: Kinga Dębska
  • Scénář: Kinga Dębska
  • PL 2015 88'

Příběhy o dvou sestrách, které stojí v těžké životní situaci, a jsou nuceny spolupracovat navzdory vzájemnénu odporu. Marta je v životě úspěšná – je známá herečka, hvězda populárních seriálů. Navzdory slávě a penězům si nedokáže uspořádat svůj život. Sama vychovala již dospělou dceru. Narozdíl od své silné a dominantní starší sestry, je Kasia citlivá a má sklony k afektu. Pracuje jako učitelka a její manželství má k ideálu daleko. Kasin manžel je životní smolař, který neúspěšně hledá práci. Sestry se příliš v lásce nemají, ale náhlá nemoc matky je nutí ke společnému jednání. Musí se postarat o milovaného a despotického otce. Marta a Kasia se postupně sbližují a navazují ztracený kontakt, což způsobuje spoustu tragikomických situací.

  Historia dwóch sióstr, które postawione w trudnej sytuacji życiowej zmuszone są współdziałać, mimo wzajemnej niechęci. Marta odniosła sukces w życiu, jest znaną aktorką, gwiazdą popularnych seriali. Pomimo sławy i pieniędzy, wciąż nie może ułożyć sobie życia. Samotnie wychowała dorosłą już córkę. W przeciwieństwie do swojej silnej i dominującej starszej siostry, Kasia jest wrażliwa i ma skłonność do egzaltacji. Pracuje jako nauczycielka, jej małżeństwo jest dalekie od ideału. Mąż Kasi to życiowy nieudacznik, który bezskutecznie poszukuje pracy. Siostry nie przepadają za sobą, ale nagła choroba matki zmusza je do wspólnego działania. Muszą zaopiekować się ukochanym, ale despotycznym ojcem. Marta i Kasia stopniowo zbliżają się do siebie i odzyskują utracony kontakt, co wywołuje szereg tragikomicznych sytuacji.

 A story about two sisters who are forced to cooperate in a difficult life situation despite their mutual aversion. Marta leads a successful life, she is a reknown actress, a star of the popular series. Despite the fame and money, she cannot put her life together, though. She raised a daughter, who is an adult already. Compared to her strong and dominant older sister, Kasia is sensitive and tends to being affected. She works as a teacher and her marriage is far from the ideal. Kasia’s husband is a life-long underdog, who is unsuccessfully looking for a job. The two sisters do not love each other very much, but their mother’s sudden illness forces them to a joint action. They have to take care of their beloved, despotic father. Gradually, Marta and Kasia get closer and renew their relationship, which leads to a lot of tragicomical situations.

Trailer