Johnny

Za chyby se platí! Patryk Galewski dostane jako trest za vloupačku prospěné práce v hospici. Aniž to dopředu očekává, změní mu to celý jeho další život. Seznámí se s knězem Janem Kaczkowskim, který zapojuje mladé problémové lidi do pomoci nevyléčitelně nemocným. Patryk se od něj učí lásce, síle objetí i vzájemné blízkosti, kterou – ať zdraví či nemocní – všichni potřebujeme. V momentě, kdy prochází duchovní proměnou, dozvídá se, že jeho kněz a učitel je nemocen a stává se sám pacientem vlastního sanatoria. Film je založený na skutečných událostech.

ENG:
Mistakes are paid! Patryk Galewski gets community service at a hospice as punishment for the burglary. Without expecting it in advance, it will change his whole future life. He meets priest Jan Kaczkowski, who involves young problem people in helping the incurably ill. Patryk learns from him love, the power of hugs and mutual closeness, which we all need – whether healthy or sick. At the moment when he undergoes a spiritual transformation, he learns that his priest and teacher is ill and becomes a patient of his own sanatorium. The film is based on real events.

Trailer