Program dle kinosálů

Velký sál kina v Městské knihovně

Malý sál kina v Městské knihovně

Velký sál kina Atlas

Malý sál kina kina Atlas