3 dny bez rozsudku / 3 dni bez wyroku

V kinech

  • Režie: Wojciech Wójcik
  • PL 1991 95'

V jednom z venkovských naprávných zařízení působí gang. Jeho členy jsou svěřenci a řídí jej dva vychovatelé: Jóźwiak a Andruszewski. Během jednoho útoku umírá majitel směnárny. Jedním z útočníků je skvělý kasař Adam Niedzicki. Bohužel si ale chlapec odpykáva trest za vloupání a krádež. V zařízení od svých kamarádů dostává přezdívku “Mruk” (Bručoun). Poslední nehoda, kdy během jednoho z útoků majitel umírá, však Adama zasáhne. Bojí se a odmítá se účastnit dalších útoků. Jóźwiak je však neústupný a všemi způsoby se snaží chlapce přesvědčit, aby změnil názor. Zároveň plánuje zbavit se svého komplice Andruszewského. Když komplic odkrývá jeho plány, postará se o odchod “Jóźwy” ze zařízení. Ten oběma dávným komplicům slibuje pomstu.

W jednym z prowincjonalnych zakładów poprawczych działa gang. Członkami jego są podopieczni a kieruje nim dwóch wychowawców: Jóźwiak i Andruszewski. Podczas pewnego napadu umiera właściciel kantoru wymiany walut. Jednym z napastników jest znakomity kasiarz Adam Niedzicki. No niestety ale chłopak odbywa karę za włamanie i kradzież. W ośrodku nazywany jest przez kumpli “Mrukiem” . Ostatni wypadek, gdy podczas jednego z napadów ginie jego właściciel, załamuje jednak Adama. Boi się on i odmawia udziału w następnych napadach. Jednak Jóźwiak jest nieugięty i wszelkimi sposobami stara się przekonać chłopaka, by zmienił zdanie. Jednoczenie planuje wyeliminowanie swojego wspólnika Andruszewskiego. Kiedy wspólnik poznaje plany „Józwy”, doprowadza do jego odejścia z pracy w zakładzie. Ten zaś poprzysięga zemstę na obu dawnych wspólnikach.

A gang is operating in one of the detention centers in the village. The gang members are its inmates and they are being led by two tutors: Jozwiak and Andruszewski. During one of the attacks, the owner of the exchange office dies. One of the attackers is a great safe-breaker named Adam Niedzicki, currently arrested for burglary and theft. His friends in the detention centre call him “Mruk” (Grunch). The accident after which the man dies, hits Adam and he refuses to take part in further attacks. But Jozwiak is stubborn and he tries to persuade the boy in any possible way to change his mind. At the same time, he is trying to get rid of his complice, Andruszewski. When he unveils his plans, he arranges that “Jozwa” leaves the facility. Jozwiak is now planning a revenge against his two former accomplices.