Bolše Vita / Bolse Vita

V kinech

  • Režie: Ibolya Fekete
  • Scénář: Ibolya Fekete
  • HU 1996 97'

Partnerem projekce je Maďarský institute v Praze 

HOST: ​Ibolya Fekete (projekce 12.10. Atlas velký sál)

V létě 1989 Maďarsko otevřelo své západní hranice a tím začalo nové putování národů rozpadajícího se Východního bloku. Budapešť leží na křižovatce mezi západem a východem, tak se zde setkávají a míjejí lidé prchající před válkou a chudobou, ale i dobrodruzi, kteří hledají na východě změnu a únik před konzumem. Jejich osudy se na kratší nebo delší dobu protínají v rockovém klubu Bolše Vita.

1989 nyarán Magyarország megnyitotta nyugati határát, s ezzel kezdetét vette az új népvándorlás a felbolydult Kelet-Európában. Sorra átvonultak az országon – Kelet és Nyugat keresztútján – a politika, a szegénység, a háború menekültjei, a kalandorok, a csempészek, a maffiák, és jött néhány fiatalember, akik új helyet kerestek maguknak a megújulni látszó világban. Ennek a történetnek ők a hősei. Budapesten egy Bolse vita nevű rock-kocsmában találkoznak.

In summer 1989, Hungary opened its western borders and thus began the new wandering of nations from the Eastern Block, that was falling apart. Budapest lies in the crossroads between the West and the East, making the city the meeting point of both people running away from the war and poverty, as well as the adventurers coming to the East for a change and escape from the consumerism. Their fates intersect for a longer or shorter time in a rock club named Bolše Vita.