Nabarvené ptáče

V kinech

  • Režie: Václav Marhoul
  • Scénář: Václav Marhoul
  • CZ 2019 169'

Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé. Přestože samotné dílo od svého vydání v roce 1965 způsobovalo a stále způsobuje silné kontroverze, dostalo se mu světového ohlasu i mnoha prestižních literárních cen. Jde o první a nejslavnější román autora knih Byl jsem při tom a Pinball – jednoho z nejvýznamnějších a nejvýraznějších světových spisovatelů minulého století Jerzy Kosińského.

A deep, dramatic story dealing with the intermediate relation between the terror and cruelty on one hand and innocence and love on the other hand. Despite causing many controversies since its publication in 1965, the work itself received a worldwide acclaim and many prestigious literary awards. The Painted Bird is the first and most famous novel of Jerzy Kosinsky, one of the most important and distinctive international writers of the 20th Century, who is also an author of works such as Being There, or Pinball.