Návrat / Powrót

V kinech

  • Režie: Magdalena Łazarkiewicz
  • Scénář: Katarzyna Terechowicz, Magdalena Łazarkiewicz
  • PL 2018 105'

Příběh inspirovaný skutečnými událostmi o devatenáctileté Ule, dívce z malého města, která byla unesena do Německa a donucena tam k prostituci. Po 2 letech se jí podaří utéct a vrátit do rodného městečka, kde naráží na odmítání společnosti. Podpory se jí nedostává ani od nejbližší rodiny. I přes prožité psychické a sexuální trauma Ula odmítá hrát roli oběti. Bouří se proti všudypřítomnému pokrytectví společnosti. V jejím okolí jsou sice hlásány křesťanské principy lásky k bližnímu, ale v každodenním životě je nikdo nedodržuje. A co víc, křesťanské milosrdenství je chápáno zcela naopak a falešně, protože bolestivé zraňování pod praporem víry umožňuje. A to dokonce těch nejbližších.
Silné drama o osamělosti a vyloučení, o psychologických důsledcích života v rodinném teroru. Pokládá otázku, zda je přípustné přijmout násilí ve společnosti, která všeobecně deklaruje, že se v každodenním životě řídí principy desatera.

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, historia 19-letniej Uli, dziewczyny z małej miejscowości, która została porwana i zmuszona do prostytucji w Niemczech. Po 2 latach udaje jej się uciec i wrócić do rodzinnego miasteczka, gdzie spotyka się ze społecznym odrzuceniem. Nie uzyskuje wsparcia nawet wśród najbliższej rodziny. Ula, mimo iż została skrzywdzona psychicznie i seksualnie, nie zamierza odgrywać roli ofiary. Buntuje się przeciwko wszechobecnej hipokryzji społeczności. W jej otoczeniu głosi się chrześcijańskie zasady miłości bliźniego, ale w codziennym życiu nikt tych zasad nie stosuje. Co więcej, chrześcijańskie miłosierdzie rozumiane jest opacznie i fałszywie, bo pozwala pod sztandarem wiary boleśnie krzywdzić. Nawet najbliższych. Przejmujący dramat o samotności i wykluczeniu, o psychologicznych skutkach życia w rodzinnym i środowiskowym terrorze. Stawiający pytanie, czy dopuszczalne jest akceptowanie przemocy w społeczeństwie powszechnie deklarującym, iż w życiu codziennym kieruje się zasadami dekalogu.

A story based on real events about Ula, 19-year-old girl from a small town, who was kidnapped to Germany and forced to prostitution there. 2 years later, she manages to run away and get back to her hometown, where she is faced with the refusal of the society. She does not receive support even from her own family. Despite the psychical and sexual trauma she went through, Ula refuses to play the part of the victim. She rebells against the ubiquitous hypocrisy. The christian principles of love to neighbors are being proclaimed in Ula’s surroundings, but no one follows them in real life. On top of that, the christian mercy is being understood in quite the opposite and wrong way, because causing pain is allowed under the banner of faith. Even the pain of the closest ones. A strong drama about loneliness and exclusion, about psychological effect of life within a family terror. The question is, whether it is permissed to accept the violence in the society that officially declares, that the Ten Commandments are being followed in everyday life.