Červená a bílá / Wojna polsko-ruska

V kinech

  • Režie: Xawery Żuławski
  • Scénář: Xawery Żuławski
  • PL 2009 108'

Andrzej Robakowski, ve svém městečku znám jako “Silný”, je agresivní “dresiarz” (pozn. mladí muži s nedostatkem osobní kultury a se sklony k porušování zákonů, jejichž dress codem jsou dresové soupravy). Jednoho dne náhodou zjistí, že se s ním jeho milovaná Magda chce rozejít. Vzhledem k tomu, že Silný je od přírody dost impulzivní, z frustrace a vzteku demoluje místní bar, čímž si znepřátelí jeho majitele “Levého”. Bezcílně se pak potuluje okolím, svůj žal léčí amfetaminem a slavnostně si slibuje, že už si nikdy s žádnou ženou nezačne vztah založený na emocích. Mezitím se právě ty poslední ženy v jeho životě objevují jako na zavolanou, a protože se žádná z nich nemůže pochlubit zrovna stabilní osobností, existence Silného se stává čím dál tím více chaotická a nepředvídatelná. A co je horší, zdá se, že poslední dívka, kterou Silný poznal, “Masłoska”, má nad ním úplnou moc, zná jeho myšlenky a životopis lépe než on sám. Silný, ve kterém to probouzí rozpaky, se nechce cítit jako jediný pasivní panáček ve hře, jejímž pravidlům nerozumí a pokouší se o zoufalou vzpouru.

Andrzej Robakowski, bardziej znany w swym miasteczku jako „Silny” jest agresywnym dresiarzem, który pewnego dnia dowiaduje się przypadkiem, że chce go rzucić ukochana dziewczyna Magda. Jako że Silny z natury jest dosyć popędliwy, z frustracji i wściekłości demoluje miejscowy bar, czym naraża się jego właścicielowi „Lewemu”. Następnie błąka się bez celu po okolicy, kojąc ból przy pomocy amfetaminy i przyrzekając sobie solennie, że już nigdy nie zaangażuje się w uczuciowy związek z kobietą. Tymczasem te ostatnie pojawiają się w jego życiu jak na zawołanie, a ponieważ żadna z nich nie może się pochwalić stabilną osobowością, egzystencja Silnego staje się coraz bardziej chaotyczna i nieprzewidywalna. Co gorsza ostatnia spotkana przez bohatera kobieta, „Masłoska”, zdaje się mieć nad nim całkowitą władzę, zna jego myśli i życiorys lepiej niż on sam. Doprowadzony do rozpaczy Silny, nie chcąc czuć się jedynie bezwolnym pionkiem w grze, której reguł nie rozumie, podejmuje desperacką próbę buntu.

Andrzej Robakowski, in his small town known as Strong, is an agressive “dresiarz”. One day, he finds out by chance, that his beloved Magda wants to break up with him. Being very impulsive by nature, Strong destroys a local bar out of frustration and rage, which reveals him to the owner of the bar known as Left. After that, Strong wanders around aimlessly, healing his sorrow by amfetamin and solemnly swears that he will never again have a romantic relationship with a woman. Some of the last women appear in his life and because none of them is a stable personality, Strong’s life becomes more and more chaotic and unpredictable. What more, it seems that the last girl that Strong has met, “Masloska”, has a complete power over him, knows his thoughts and his resume better than himself. Strong feels nervous about this. He does not want to be a passive figure in a game that he does not understand, and tries to make a desperate rebellion.