Dvojí svět hotelu Pacifik / Zaklęte rewiry

V kinech

  • Režie: Janusz Majewski
  • Scénář: Pavel Hajný
  • PL 1975 97'

HOST: Janusz Majewski

Filmové ztvárnění slavného románu významného realisty Henryka Worcella, který v něm shromažďuje vlastní zkušenosti, zážitky a reflexe z období své pracovní zkušenosti v hotelu v Krakově. Příběh o dospívání chlapce z vesnice, který na počátku 30. let nastoupil do své první práce a prochází všemi úrovněmi hotelové “kariéry”, od umývače nádobí k číšníkovi, ukazuje kulisy života tehdejší polské buržoazie. Snímek se zároveň se stává originálním dokumentem kapitalistických vztahů společnosti.

 Ekranizacja głośnej powieści wybitnego realisty, Henryka Worcella, który zawarł w niej własne doświadczenia, przeżycia i refleksje z okresu pracy w krakowskim hotelu. Opowieśc o dojrzewaniu wiejskiego chłopca, który w początkach lat trzydziestych podejmuje pierwszą w życiu pracę i przechodzi wszystkie szczeble hotelowej “kariery” – od pomywacza do kelnera – ukazuje kulisy życia ówczesnej burżuazji polskiej, a zarazem stanowi oryginalny dokument kapitalistycznych stosunków społecznych.

 A film adaptation of the famous novel by a significant realist Henryk Worcell, which gathers author’s own experiences and reflections of his working experience from a hotel in Krakow. The story of growing up of a boy from village, who started his first job in early 1930’s and goes through all levels of the hotel “career” from dishwasher to waiter, which allows to see the backgrounds of life of the Polish bourgeoisie of the time. The film also becomes an original documentary of the capitalist social relations.

Trailer