Rozkvetlé údolí / Virágvölgy

V kinech

  • Režie: László Csuja
  • Scénář: László Csuja, Gergő Nagy V.
  • HU 2018 83'

Příběh o mladých milencích na útěku, o touze po svobodě a touze mít svoje místo na slunci. Dynamické, punkové vyprávění ironicky mísí nesmlouvavý realismus s poeticky něžnými obrazy, v jejichž středu stojí bezelstní hlavní hrdinové. Bianka je jedinečná dívka, její roztěkaná manická mysl se nezastaví před žádnou autoritou, když se jí do cesty připlete opuštěný kočárek, okamžitě se ujímá dítěte v něm a vžívá se do role matky. Výrostek Laci netouží po ničem jiném, než aby jej uznali svéprávným. Bianka se na něj obrátí s tím, že je otcem dítěte. Laci samozřejmě přikývne. A tak začíná jejich bláznivá cesta maďarským venkovem.

Egy történet menekülő fiatal szerelmesekről, vágyakozás a szabadságra és egy napos helyre. A dinamikus punk történet ironikusan keveri a kompromisszumoktól mentes realizmust a költői szépségű képekkel, naiv főhősökkel a középpontban. Bianca kivételes lány, mániás és figyelmetlen elméjét semmilyen hatóság nem állíthatja meg. Amikor rátalál egy elhagyott babakocsira és kisbabára, azonnal átveszi az anya szerepét. Laci egy fiatalkorú, akinek legnagyobb vágya, hogy jogilag kompetensnek elismerjék. Bianca felé fordul, kijelentve, hogy ő a gyerek apja. Laci igenlően bólint és így kezdődik őrült utazásuk a magyar vidéken.

A story about young lovers on the run, about the desire of freedom and of having their place in the sun. A dynamic, punk story is ironically mixing an uncomproming realism with a poetically tender images with the naive main heroes in the centre. Bianca is a one-of-a-kind of a girl, and her inattentive, manic mind is not stopped by any authority. Once, an abandoned baby carriage gets in her way, she immediately takes up the child in it and starts to play her role as a mother. Laci is a juvenile that, most of all, desires being recognized as legally competent. Bianca turns to him, stating that he is the father of the child. Laci agrees and their crazy journey through the Hungarian countryside begins.

Trailer