Fízlové / Psy

  • Režie: Władysław Pasikowski
  • PL 1992 104'

Polská realita krátce po pádu komunismu. Dávní funkcionáři UB po prověření začínají práci u policie a bitvu s bandou nebezpečných zločinců. Franz, vystudovaný právník, který za starého režimu budoval kariéru díky manželství s dcerou ministra, se musí potýkat s nově nastolenou realitou. S úmyslem bojovat proti organizovanému zločinu odhaluje, že na druhé straně barikády stojí dva bývalí kolegové. Při jedné z akcí přichází o tři lidi a rozhodne se pomstít, jeho dávný přítel Olo se do toho vtáhnout nenechá. Po propuštění od policie si stihne najít lepšího zaměstnavatele. K tomu všemu dívka, o kterou se Franz staral, odchází a hledá si výhodnější vztah. Film zobrazuje svět pricipiálně bez pozitiv, plný cynismu, morální špíny a krutosti. Nikterak abstraktní svět, avšak přítomen v Polsku v roce 1989, je ale navíc zobrazen ikonoklastickým a provokativním způsobem, což zesměšňuje všechno svaté – jak národní, tak náboženské. Za fasádou výsměchů a rouhání proti mučednictví však bylo něco víc – morálka, bolestivá diagnóza polské současnosti.

Polska rzeczywistość krótko po upadku komunizmu. Dawni funkcjonariusze UB po weryfikacji rozpoczynają pracę w policji i walkę z bandą groźnych przestępców. Franz, z wykształcenia prawnik, który w starym systemie robił karierę dzięki małżeństwu z córką ministra, musi się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Skierowany do walki ze zorganizowaną przestępczością odkrywa, że po drugiej stronie barykady stoją dwaj dawni koledzy po fachu. W jednej akcji traci trzech ludzi i postanawia się zemścić, a jego dawny przyjaciel Olo nie daje się wciągnąć do współpracy. Zwolniony z policji, zdążył już znaleźć lepszych pracodawców. W dodatku dziewczyna, którą zaopiekował się Franz, odchodzi, szukając bardziej opłacalnego związku. Film ukazuje świat w zasadzie pozbawiony pozytywów, pełen cynizmu, moralnego brudu i okrucieństwa. Świat bynajmniej nie abstrakcyjny, lecz obecny w Polsce roku 1989, a na dodatek pokazany w sposób obrazoburczy i prowokacyjny, wyśmiewający wszystkie świętości, zarówno narodowe, jak i religijne. Za fasadą szyderstwa i antymartyrologicznych bluźnierstw kryło się jednak coś więcej – moralitet, bolesna aż do bólu diagnoza polskiej współczesności.

Polish reality shortly after the fall of communism. Upon passing the clearance, old functioners of the Office of Security start working with the police and they start a battle with a bunch of dangerous criminals. Franz, a lawyer who made a great career during the old regime thanks to his marriage to a minister’s daughter, has to deal with the new reality. With a goal to fight the organized crime, he reveals that two of his former colleagues stand on the other side of the barricade. He loses three of his people during one intervention and decides to revenge, but his old friend Olo is not keen on getting involved. After being fired from the police he manages to find a better employer. Above that, the girl that Franz took care of, leaves him and is looking for a better relationship.The film shows the world without positives, full of cynism, low morale and cruelty. It does not show an abstract world, but the reality of Poland in 1989, in an iconoclastic and provocative way that is mocking everthing saint – nationally or religiously. Behind the wall of ridicules and blasphemy there was something more – morale, the painful diagnosis of the present Poland.