Svatba / Wesele

V kinech

  • Režie: Wojciech Smarzowski
  • PL 2004 101'

Zevrubný hořce ironický portrét polské společnosti, kritika odhalující různé společenské skupiny, které se setkávají na vesnické svatbě. Protože taková svatba je přece především společenská událost, která odhaluje různé postavy, ambice, zájmy. Ale novomanželé tam nejsou ti nejdůležitější. Wiesław Wojnar, bohatý zahradník z podkarpatské vsi, vdává svou jedinou dceru Kasiu. Krásná dívka s již městskými způsoby si za muže bere Janusze, chlapce ze stejné vesnice, který je do ní už dlouho zamilován. Mezi mladými však příliš lásky vidět není. Pro Wojnara je nejdůležitější, aby svatba byla co nejokázalejší, ale zároveň i co nejlevnější. Největší starosti však Wojnarovi mají o to, aby se ukázal švagr faráře, který má novomanželům doručit svatební dar – Audi speciálně dovezené z Německa. Když auto konečně dorazí, řídí jej jiný cizí muž a začínají nové problémy. Doručitel daru se vedle peněz dožaduje slíbených dvou hektarů půdy u hlavní silnice. Tato půda však nepatří Wojnarovi, ale jeho tchánovi, který trvá na tom, že půdu neprodá. Smůla tomu chce, že stařičký pán dostává infarkt a umírá. Jeho souhlas tak musí být zfalšován, ale nic není zadarmo. Mezitím Kasia ve svatebním kameramanovi rozpoznává svého dávného milého. Kolem stříbrné Audi problémů přibývá, Wojnarova chvilková slabost způsobuje manželskou krizi a náklady na svatbu lavinově narůstají. Precizní scénář celé události se hroutí.

Wnikliwy, gorzko-ironiczny portret polskiego społeczeństwa, demaskatorska krytyka różnych grup społecznych, które spotykają się na wiejskim weselu. Bo też takie wesele to wydarzenie przede wszystkim społeczne, ujawniające różne postawy, ambicje, interesy. Nie młoda para jest tam najważniejsza. Wiesław Wojnar, bogaty ogrodnik z podkarpackiej wsi, wydaje za mąż jedyną córkę, Kasię. Dziewczyna piękna, już z miastową ogładą, wychodzi za Janusza, chłopaka z tej samej wsi, który od dawna się w niej podkochiwał. Ale po młodych nie widać wielkiej miłości. Dla Wojnara najważniejsze, żeby wesele wypadło jak najokazalej, ale też jak najtaniej. Ale Wojnarowie najbardziej martwią się, że nie zjawia się szwagier księdza proboszcza, który miał dostarczyć młodym prezent ślubny: sprowadzone specjalnie z Niemiec piękne audi. Gdy wreszcie auto przywozi inny, obcy mężczyzna, zaczynają się nowe kłopoty. Dostawca samochodu domaga się bowiem w rozliczeniu oprócz pieniędzy także obiecanych dwóch hektarów ziemi przy głównej drodze. Ziemia ta nie należy jednak do Wojnara, ale do jego teścia, a ten uparł się, że jej nie sprzeda. Pech jednak chce, że staruszek dostaje zawału i umiera. Jego zgodę trzeba sfałszować, a nie ma nic za darmo. Tymczasem Kasia rozpoznaje w chłopaku filmującym wesele kamerą wideo swojego dawnego ukochanego. Wokół srebrnego audi narasta coraz więcej problemów, chwila słabości Wojnara wywołuje kryzys małżeński, a koszty wesela rosną wprost lawinowo. Precyzyjny scenariusz całej uroczystości wali się w gruzy.

A detailed, bitterly ironic portrait of the Polish society, a critique revealing different social groups that meet at a countryside wedding. Because such a wedding is, above all, a social events unveiling different characters, ambitions, interests. But the newlyweds are not the most important ones there. Wieslaw Wojnar, a rich gardener from a Ruthenian village, is wedding his only daughter Kasia. This beautiful girl with already city manners is marrying Janusz, a boy from the same village, who has loved her for a long time. Between the two of them, not much love can be seen, though. For Wojnar, the most important thing is for the wedding to be the most ostentatious and the cheapest possible at the same time. The biggest worry of the Wojnars is for the priest’s brother in law to show up – he is supposed to deliver the wedding present – an Audi especially imported from Germany. When the car finally appears, the driver is someone else and so the new problems begin. The man who delivered the present request, beside money, also the two hectares of the land as he was promised. This land does not belong to Wojnar, though, but to his father in law, who refuses to sell it. Unfortunately, the old man gets a heart attack and dies. They have to falsificate his signature, which also costs money. Meanwhile, Kasia recognizes her old love in the cameraman. There are many problems around the silver Audi, Wojnar’s moment of weakness causes a marriage crisis and the costs of the wedding rapidly increase. The precise scenario of the whole event is collapsing.