Výmyk / Wymyk

V kinech

  • Režie: Gregorz Zgliński
  • PL 2011 85'

Rodinný příběh doprovázený láskou, nenávistí, závistí. To jsou pocity, které všichni ve vztazích s našimi blízkými známe. Jednou je máme rádi, pak ne, občas je milujeme nebo ne, závidíme… Dva bratři: Alfred a Jerzy mají odlišné pohledy na vedení firmy, kterou jim odkázal otec. Vzniká mezi nimi konflikt. Není jisté, jakby se vyvíjel, kdyby nedošlo k jisté tragické události, která změní jejich životy. Porucha automobilu je donutí využít k cestování vlak. Během cesty dochází k tragédii a bratři jsou svědky brutálního incidentu, kdy několik chuligánů obtěžuje dívku. Jeden z bratrů, Jerzy, se staví na její obranu. Naproti tomu druhý z bratrů, Alfred, reaguje zdrženlivě a stává se pasivním svědkem tragédie mladšího bratra, který je vyhozen z jedoucího vlaku. Stáváme se němými pozorovateli provinění staršího bratra: v rozhodujícím okamžiku vidíme jeho strnulost, nerozhodnost, zbabělost. Následně vidíme, jak se zvětšuje jeho pocit viny a především jak se čím dál tím více zaplétá do lží.

Rodzinna historia, której towarzyszy miłość, nienawiść, zawiść. To są uczucia, które wszyscy odczuwamy w stosunku do naszych bliskich. Czasem ich lubimy, czasem nie, czasem ich kochamy lub nie, zazdrościmy… Dwóch braci: Alfred i Jerzy mają różne wizje prowadzenia przekazanej im przez ojca firmy. Między nimi powstaje konflikt. Nie wiadomo, jakby ewoluował, gdyby nie pewien dramatyczny incydent, który zmienia ich życie. Awaria auta zmusza ich do podróży koleją, w trakcie której rozegra się tragedia. Bracia są świadkami brutalnego incydentu. Kilku chuliganów napastuje dziewczynę. Jeden z braci, Jerzy staje w jej obronie. Natomiast drugi brat, Alfred – reaguje poniewczasie i staje się biernym świadkiem tragedii młodszego brata, który zostaje wyrzucony z pędzącego pociągu. Stajemy się niemymi obserwatorami przewinienia starszego brata: widzimy jego osłupienie, niezdecydowanie, tchórzostwo, w decydującym momencie. Potem patrzymy, jak narastają jego wyrzuty sumienia, a przede wszystkim – jak coraz głębiej wikła się w kłamstwa.

A family story of love, hatred, jealousy. Those are the feelings that we all know when it comes to relationships with our closest ones. We care about them one day, then not, sometimes we love them, sometimes we do not, we envy them… Two brothers – Alfred and Jerzy – have different views on how to lead a family business inherited after their father. A conflict emerges between them. It is not sure how it would continue, if it was not for a certain tragedy that changes their lives. One day, their car’s defect forces them to take the train. On the journey, the brothers witness a brutal incident when a couple of hooligans harass a girl. One of the brothers, Jerzy, decides to help her. His brother Alfred’s reaction is reserved and that makes him a passive witness when his younger brother is thrown out of the train. We get to witness the fault of the older brother, we see his numbness, hesitation, cowardy in such a decisive moment. We see that his feelings of guilt are growing and that Alfred is getting lost in his lies.