Výslech / Przesłuchanie

V kinech

  • Režie: Ryszard Bugajski
  • PL 1982 111'

Filmová legenda, kterou tehdejší komunistická vláda označila za “nejvíce antikomunistický film v historii Polské lidové republiky”, se stala přímou příčinou rozpuštění skupiny “X” Andrzeje Wajdy. Rok po jeho natočení opustil Polsko Ryszard Bugajski. Premiéra proběhla teprve v roce 1989 na známém filmovém festivalu v Gdyni. Počátek 50. let. Antonia Dziwisz cestuje s hudební kapelou po Polsku a vystupuje před dělnickým a vesnickým publikem. Během jednoho z večerů po hádce s manželem Konstantym je Tonia v restauraci dvěma muži opita a následně putuje do vězení. Začíná dlouhý výslech. Požadují po ní svědectví k usvědčení majora Olchy, kamaráda z kapely, který je obviněn z velezrady a špionáže. Major “Kąpielowy” se z Toni snaží získat podpis k usvědčení majora Olchy bitím a mučením. Dívka se nevzdává. Setkává se s Konstantym. Ten dříve viděl její svědectví, ve kterém se Tonia přiznává k nevěře. Konstanty chce rozvod. Tonia se kousáním do žil pokouší o sebevraždu. Na Štědrý den přeje Tonie poručík Morawski, který ji vyslýchal střídavě s “Kąpielowym”. Sbližují se a Tonia otěhotní. Slibuje zachovat tajemství, kdo je otcem dítěte. Od Morawského se dozvídá, že byl Olcha zastřelen. Tonia porodí dceru, kterou ji po několika měsících odeberou. Po Stalinově smrti je Tonia propuštěna. Morawski spáchá sebevraždu. Tonia po opuštění vězení odebírá svou dceru ze sirotčince

Film-legenda, określony przez władze jako „najbardziej antykomunistyczny film w historii PRL”, i stał się bezpośrednią przyczyną rozwiązania zespołu „X” Andrzeja Wajdy. Rok po jego nakręceniu Ryszard Bugajski wyjechał z Polski. Premiera miała miejsce dopiero w roku 1989 na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Początek lat pięćdziesiątych. Antonia Dziwisz, jeździ z zespołem po kraju, dając występy przed robotniczą i wiejską publicznością. Podczas jednego z wieczorów, krótko po kłótni z mężem, Konstantym, Tonia zostaje upita w restauracji przez dwóch mężczyzn, a następnie przewieziona do więzienia. Zaczyna się długotrwałe przesłuchanie Toni. Żądają od niej zeznań obciążających majora Olchę, kolegę z zespołu oskarżonego o zdradę ojczyzny i szpiegostwo. Major „Kąpielowy” próbuje biciem i torturami zmusić Tonię do podpisania zeznań obciążających majora Olchę. Dziewczyna nie poddaje się. Dochodzi do spotkania z Konstantym. Wcześniej pokazano mu zeznania Toni, w których przyznała się do zdrady męża. Konstanty zapowiada sprawę rozwodową. Tonia próbuje popełnić samobójstwo, przegryzając sobie żyły. W Wigilię porucznik Morawski, który przesłuchiwał Tonię na zmianę z „Kąpielowym”, składa Toni życzenia. Dochodzi do zbliżenia i Tonia zachodzi w ciążę. Obiecuje zachować w sekrecie, kto jest ojcem dziecka. Od Morawskiego dowiaduje się, że Olcha został rozstrzelany. Tonia rodzi córeczkę, którą po kilku miesiącach jej odbierają. Po śmierci Stalina Tonia zostaje zwolniona. Morawski popełnia samobójstwo. Tonia po wyjściu z więzienia, odbiera córeczkę z sierocińca.

A legend between films that was marked as “the most anti-communist film in the history of the Polish People’s Republic” by the communist government of the time, was also the reason to dissolve the group “X” of Andrzej Wajda. One year after shooting the film, Ryszard Bugajski left Poland. The premiere took place in 1989 at a famous film festival in Gdynia. Early 1950’s. Antonia Diziwisz is travelling with a band across Poland and performs in front of the working class and village audiences. After a fight with her husband during one of the evenings, Tonya is drunk by two guys in a restaurant and goes to jail. A long interrogation begins. They request her testimony so that they can convince Olcha, a friend from the band, who is accused of treason and espionage. Major “Kapielowy” is trying to get Tonya’s signature by beating and torture. But the girl does not give up. She meets Konstanty. He saw her testimony, where she admits to being unfaithful, and he wants a divorce. Tonya tries to commit suicide by biting her veins. On Christmas Eve, Tonya gets Christmas wishes from Lieutenant Morawski, who interrogated her alternately with “Kapielowy”. They get close and Tonya gets pregnant. She promises to keep the secret about the father. Morawski tells her that Olcha was shot dead. Tonya gives birth to a girl that is taken away from her after a couple moths. After Stalin’s death, she is set free. Morawski commits suicide. Tonya takes her daughter back from the orphanage.