Zábava, zábava / Zabawa, zabawa

V kinech

  • Režie: Kinga Dębska
  • Scénář: Kinga Dębska
  • PL 2018 88'

Tři proplétající se příběhy žen, které se nacházejí v různých fázích alkoholické závislosti. Čtyřicetiletá státní zástupkyně Dorota pije proto, aby, jak sama říká, “se nezbláznila”. Chrání se imunitou a kryje všechny své trestné činy spáchané pod vlivem alkoholu. Manžel, znýmý politik, který se snaží její problém držet pod pokličkou a vytahuje ji z různých průšvihů, už toho ale začíná mít pomalu dost. Studentka Magda se ráda hodně baví, ale protože je velice dobrou studentkou a má super práci, nikdo jí nic nevyčítá. V určitou chvíli však Magda ztrácí pevnou půdu pod nohama, když při “opileckém okně” dochází k tragédii. Respektovaná lékařka dětské chirurgie Teresa kvůli pití přišla o rodinu a už jí zůstala pouze práce v nemocnici, ve které je primářkou. Situace se vymyká kontrole, když v alkoholovém opojení přichází na službu. Problémy všech žen se stupňují a hlavní hrdinky a jejich rodiny jsou vystaveny vážným nebezpečím. Nakonec si každá z nich sáhne na dno. Podaří se jim všem ode dna odrazit?

Three intertwining stories of women in different stages of alcohol addiction. Dorota, a 40-year-old prosecutor, in her own words, drinks in order not to get crazy. She protects herself by the immunity, which covers all her crimes commited under the influence of alcohol. Her husband, a well-known politician who tries to keep her problems under cover and pulls her out of various trouble, is slowly feeling that it is enough. A student named Magda likes to have a lot of fun, but because she is a very good student and has a great job, nobody blames her for anything. At some point, however, Magda is losing firm ground, when one evening ends in an alcohol blackout and a tragedy. Theresa, a respected pediatric surgeon lost her family because of drinking, and the only thing she has left is her work in the hospital where she is the head physician. The situation gets beyond control when she comes to duty while heavily drunk. The problems of all three women are escalating, and the main characters and their families are exposed to serious dangers. Finally, each of them touches the bottom. Will they all manage to bounce off?

Trzy przeplatające się historie kobiet, będących w różnych fazach uzależnienia alkoholowego. 40-letnia prokurator Dorota pije, by – jak sama mówi – “nie zwariować”. Zasłaniając się immunitetem, ukrywa wszystkie wykroczenia popełnione “pod wpływem”. Mąż, znany polityk, stara się zachować jej problem w tajemnicy i wyciąga ją z rozmaitych tarapatów, ale powoli ma już dosyć. Studentka Magda lubi ostro imprezować, a ponieważ świetnie się uczy i ma super pracę, nikt nie robi jej wyrzutów. Jednak w pewnym momencie dziewczyna traci grunt pod nogami, kiedy na zerwanym filmie dochodzi do tragedii. Z kolei szanowana chirurg dziecięcy – Teresa przez picie straciła rodzinę, została jej tylko praca w szpitalu, w którym jest ordynatorem. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy w ciągu alkoholowym przychodzi na dyżur. Problemy kobiet narastają, wpędzając bohaterki i ich bliskich w poważne niebezpieczeństwa. W końcu każda z nich sięgnie dna, czy jednak każdej uda się od niego odbić?

Trailer