Křivý dům / Krzywy Domek

V kinech

  • Režie: Anna Wieczur-Bluszcz
  • PL 2016 77'

Hlavním tématem umění je mateřství v různých aspektech: chtěné, nechtěné, toxické, nemožné. Dvě sestry se po mnoha letech odloučení setkávají v rodném domě kvůli matčině smrti. Klara, která žije v zahraničí, sama nemůže (nechce?) mít děti. Kvůli přísné a dominantní matce si vytrpěla mnoho zlého. Mladší sestra je těhotná a touží svůj život zasvětit výchově dítěte. Ženy doprovází jejich životní partneři, avšak postava matky, vzpomínky na ni, jsou všudypřítomné a přenáší se také na vztahy žen s jejich partnery. Film je zajímavý také po formální stránce: snímek byl natočen na jeden sedmdesátiminutový záběr.

The main topic is motherhood in various aspect: desired, unwanted, toxic, impossible. Two sisters meet after many years in their family house because of their mother’s death. Klara, who lives abroad, cannot (or does not want to) have children on her own. She has suffered a lot because of their strict and dominant mother. Her younger sister is pregnant and desires to dedicate her life to raising her child. The women are accompanied by their life partners, but the character of their mother and the memories of her are everywhere and affect also the relationships of the sisters with their partners. The film is interesting even in the formal way: it was shot on one seventy-minute-long take.

Głównym tematem sztuki jest macierzyństwo rozpatrywane w różnych aspektach: chciane, niechciane, toksyczne, niemożliwe. Dwie siostry spotykają się w domu rodzinnym po wielu latach rozłąki w związku ze śmiercią ich matki. Żyjąca za granicą Klara, sama nie może (nie chce?) mieć dziecka. Doznała ze strony surowej i dominującej matki wiele złego. Młodsza siostra jest w ciąży i pragnie poświęcić życie wychowaniu dziecka. Kobietom towarzyszą ich partnerzy życiowi, jednak postać matki, jej wspomnienie, jest wszechobecna i rzutuje także na ich relacje z mężczyznami. Spektakl bardzo ciekawy od strony formalnej: zrealizowany został w jednym, ponad siedemdziesięciominutowym ujęciu.