Tiché doteky

V kinech

  • Režie: Michal Hogenauer
  • Scénář: Michal Hogenauer, Jakub Felcman
  • CZ 2019 96'

Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. Musí se starat nejen o honosný dům ve vilové čtvrti, ale především o desetiletého Sebastiana. Již první setkání však naznačí, že od ní bude očekáváno mnohem více. Postupně se ukazuje, že nová rodina vyznává řadu striktních pravidel včetně radikálního přístupu k výchově chlapce. Porušení nastoleného pořádku znamená potupnou cestu zpět domů. Mia nechce zklamat jejich důvěru, přijít o nově navázaný vztah se Sebastianem, ani se předčasně vracet. Skrze systematickou manipulaci však začne popírat své dřívější hodnoty. Podaří se dospívající dívce vymanit z náruče fanatické komunity, navíc daleko od domova a svých běžných starostí? Celovečerní debut režiséra Michala Hogenauera vznikl mimo Českou republiku, byl natočen se zahraničním štábem a s mezinárodním hereckým obsazením. Zároveň je také prvním filmem představujícím Elišku Křenkovou v hlavní roli.

Mia starts working abroad as an au pair for one upper-class family. Not only she has to take care of a splendid house in a residential area but also of a ten-year-old Sebastian. But their first meeting already suggests that there will be much more expectations from her. Gradually, it shows that the new family follows many strict rules, including a radical approach to raising the boy. Breaking the established order would mean a shameful journey back home. Mia does not want to disappoint them, lose her relationship with Sebastian, or return early. Due to the systematic manipulation she begins to deny her earlier values. Will the teenage girl manage to get out of the fanatical community while being far away from home and her usual worries? The feature-length debut of director Michal Hogenauer was filmed outside the Czech Republic, with a foreign crew and an international cast. It is the first film to introduce Eliška Křenková in the lead role.

Trailer