Janek Vodnář / Jańcio Wodnik

V kinech​

  • Režie: Jan Jakub Kolski
  • PL 1993 107'

Venkovský filozof získává moc, která mu umožňuje činit zázraky a je vystaven těžké zkoušce od Boha. Na polní cestě nachází tulák klisnu, která zbitá a nemocná umírá. Tulák klisnu pohřbí a na vesnici, ve které bylo zvíře umučeno, vrhá kletbu. Ve vesnici bydlí Janek, filozof, člověk, který miluje život a svou mladou ženu Weronku. Žije v souladu s Bohem a nepřipouští si, že bude kvůli němu podroben zkoušce. Objevuje svou nadpřirozenou moc. Opouští svou těhotnou ženu, vyráží do světa a slibuje, že se vrátí před porodem. Janek putuje ode vsi ke vsi a uzdravuje lidi. S jeho slávou roste také jeho pýcha. Na své cestě Janek potkává Stygmu, potulného žongléra, který předstírá stigmatika. Stygma Janka v dalším putování doprovází. Tulák navštěvuje Weronku a předpovídá návrat jejího muže. Ten ji na krátko navštěvuje. Omámený pokušeními světa od ženy odchází v honbě za slávou. Weronce se narodí chlapec s ďábelským ocáskem a vydává se s ním proto za svým mužem, aby jej uzdravil. Janek je bezradný, jeho moc činit zázraky je pryč. Všichni ho opustili a zůstala při něm pouze věrná žena. Jejich kdysi hezká láska vyhasíná. Janek se pokouší o poslední zázrak – vrátit čas…

Wiejski filozof otrzymuje moc czynienia cudów i zostaje wystawiony na ciężką próbę przez Boga. Na polnej drodze wędrowny dziad znajduje kobyłkę, która, obita i schorowana, zdycha. Dziad grzebie kobyłkę i rzuca klątwę na wioskę, w której zamęczono zwierzę. W wiosce mieszka Jańcio, filozof, człowiek kochający życie i swoją młodą żonę, Weronkę. Żyje w zgodzie z Bogiem i nie przypuszcza, że zostanie przez niego wystawiony na próbę. Przekonuje się o posiadanej mocy czynienia cudów. Zostawia swoją ciężarną żonę i rusza w świat, obiecując wrócić przed rozwiązaniem. Jańcio wędruje po wsiach uzdrawiając ludzi. Jego sława powiększa się, rośnie też jego pycha. Na swej drodze Jańcio spotyka Stygmę, wędrownego kuglarza udającego stygmatyka. Stygma towarzyszy Jańciowi w dalszej wędrówce. Wędrowny dziad odwiedza Weronkę zwiastując powrót męża. Ten jednak odwiedza ją na krótko. Otumaniony pokusami świata odchodzi od niej w pogoni za sławą. Weronka rodzi chłopczyka z diabelskim ogonkiem, więc udaje się do męża, by uzdrowił własnego syna. Jańcio okazuje się bezradny, jego moc czynienia cudów została mu odebrana. Wszyscy go opuścili, tylko wierna żona pozostaje przy nim. Ich piękna niegdyś miłość dogasa. Jańcio próbuje dokonać ostatniego cudu – postanawia cofnąć czas…

A provincial philosopher is getting power which lets him make miracles and he is exposed to a difficult test before God. The tramp finds a mare on a dirt road which is, beaten and ill, dying. The tramp burries the mare and curses the village in which the mare was tortured. In the village lives Janek, a philosopher, a man who loves life and his young wife Weronka. He lives in harmony with God and he does not admit that he will be exposed to a test because of Him. He discovers his supernatural power. He is leaving his pregnant wife, hitting the road, promising that he will be back before the childbirth. Janek travels from one village to another and heals people. With his glory also grows his pride. On his journey Janek meets Stygma, a wandering juggler, who pretends to be stigmatized. Stygma accompanies Janek on his journey. Bewitched by the tempting world, he leaves his wife in pursuit of glory. Weronka gives a birth to a baby boy with a devil’s tail and therefore she sets out for a journey seeking for her husband to heal their son. Janek is hopeless, his ability to make miracles is gone. Everyone left him except his loyal wife. Their once pretty love goes out. Janek tries to make his last miracle – to turn back time…