Poslední zvonění / Ostatni dzwonek

V kinech​

  • Režie: Magdalena Łazarkiewicz
  • Scénář: Włodzimierz Bolecki
  • PL 1989 107'

V malém městečku poblíž Gdaňsku mají učitelé zdejšího gymnázia nejvíce problémů s maturitní třídou, která se na dělání hloupých vtipů vůči nim specializuje. Situace se radikálně mění v okamžiku, kdy se v třídě IV. A objevuje nový žák, který byl z jedné z gdaňských škol vyhozen za roznášení letáků. Spolužákům infantilitu a hloupé vtipy vymlouvá a třída se díky němu stabilizuje. Jejich kreativita se nyní soustřeďuje kolem nápadu na školní divadlo, ve kterém budou moci v plné síle ukázat svůj postoj vůči realitě. Účinně bojují s vedením, které se k jejich divadelnímu záměru staví podezíravě. Pomáhá jim mladá třídní učitelka Meluzyna, do které se zamiluje “ten nový”, láska je opětována. Nejhorší protivník je zástupce ředitele Jakubowski, který se neštítí ničeho, a “nového” u maturity potopí, vyhazuje Meluzynu, má také nemalý podíl na sebevraždě jednoho z žáků. Vystoupení třídy IV. A získává hlavní cenu na celopolské přehlídce amatérských divadel, ale na mezinárodní festival jede místo nich někdo jiný. Na provokativním setkání v lese je skupinka přátel z IV. A napadena a zbita “neznámými pachateli”

W małym miasteczku pod Gdańskiem nauczyciele tutejszego liceum najwięcej kłopotów mają z klasą maturalną, specjalizującą się w robieniu im głupich kawałów. Sytuacja zmienia się radykalnie, kiedy w IV a pojawia się Nowy, uczeń wyrzucony z jednej z gdańskich szkół za roznoszenie ulotek. Konsoliduje on klasę, wymawiając kolegom infantylizm i niczemu nie służące wygłupy. Ich pomysłowość koncentruje się teraz wokół idei szkolnego teatru, w którym będą mogli w pełni wyrazić swoją postawę wobec rzeczywistości. Skutecznie walczą z podejrzliwie odnoszącą się do ich pracy nad spektaklem dyrekcją. Pomaga im w tym młoda wychowawczyni, Meluzyna, w której zakochuje się z wzajemnością Nowy. Najgroźniejszy przeciwnik, wicedyrektor Jakubowski, nie przebiera w środkach: oblewa na maturze Nowego, wyrzuca ze szkoły Meluzynę, ma też spory udział w samobójstwie jednego z uczniów, Świra. Spektakl “czwartej a” zdobywa główną nagrodę na ogólnopolskim przeglądzie teatrów amatorskich, ale na międzynarodowy festiwal wyjeżdża zamiast nich ktoś inny. Na prowokacyjnym spotkaniu w lesie grupka przyjaciół z IV a zostaje napadnięta i pobita przez “nieznanych sprawców”.

In a small town near Gdaňsk, teachers of the local high school have the most problems with the graduating class that specializes in making jokes of them. The situation radically changes when there appears a new student in the class IV.A, who was expelled from one of the schools in Gdaňsk for distributing leaflets. He persuades his classmates not to be infantile and not to make jokes that bring nothing good, and the class stabilizes thanks to him. The creativity of IV.A is now focused on the idea of a school theatre that will allow them to show their attitude towards reality in full force. They effectively fight the school management that is suspicious about their plans with the theater. They are being helped by a young teacher named Meluzyna, who the “new one” falls in love with – and the feelings are mutual. The worst enemy is Jakubowski, the Deputy Director who is not shy of anything – he makes the “new one” fail at the final exams, he fires Meluzyna and has a hand in one student’s suicide. The performance of the class IV.A wins the main prize at the nationwide showcase of the amateur theatres, but someone else is taking part in the international festival. During a provocative meeting in a forest, a group of friends from IV.A is attacked and beaten up by “unknown offenders”.